+ leeg -
John Veldman

Oude vormen en gedachten?

Artikel Arme Krant van Nederland - maart 2014

Ruim vijfendertig jaar ben ik actief geweest in arbeidspastoraat en Arme Kant. In die tijd heb ik deze beweging vanuit kerken zien groeien en sterker zien worden. Kerkmensen lieten zich inschakelen in de beweging van armen zelf en hielpen deze zich ook politiek te manifesteren. De beweging liet zich horen en … werd gehoord. De Arme Krant was daarbij een heldere spreekbuis. Daaraan komt nu dus een einde, met voor mij gemengde gevoelens.

Dat oude vormen op hun tijd afgebouwd moeten worden is begrijpelijk. Misschien is ook wel te lang vastgehouden aan werkwijzen, die langzamerhand hun kracht verliezen. Geen probleem: het is tijd voor iets nieuws en verfrissends. Maar wat gaat dat worden? Armoede zullen we altijd met ons blijven meedragen. Mensen zullen zich blijven inzetten. Daarvan ben ik overtuigd. Maar hoe politiek zal dat nog zijn? Of vallen we misschien weer terug in de oude armenzorg?

Er komen enorme veranderingen op ons af. Belangrijke decentralisaties - Participatiewet (o.a. armoedebestrijding), ABWZ en Jeugdzorg - leggen meer verantwoordelijkheid bij lokale overheden en dus bij burgers zelf. Dit geeft kansen voor meer directe betrokkenheid. Maar tegelijkertijd is het risico groot dat de gewone burger overvraagd wordt. Meer ruimte voor lokaal maatwerk houdt ook een dreiging van willekeur in. Zeker naarmate de afhankelijkheid groter wordt van al dan niet lokaal aanwezige kennis van de maatschappelijke structuren die armoede veroorzaken en in stand houden. En daar zit nu juist het grootste probleem.
De afgelopen jaren hebben me duidelijk gemaakt dat die kennis er nauwelijks is. Het wordt allemaal te ingewikkeld. En daarmee lijkt ook de inzet te verminderen. Het is niet alleen een probleem waarmee kerken te maken hebben. Een vergelijkbare ontwikkeling zie je bij politieke partijen en andere maatschappelijke bewegingen. Het is niet direct een kwestie van onwil, eerder van onmacht.

Maar misschien is het toch ook wel het gevolg van veranderde prioriteiten. Want ik heb óók het gevoel dat armoede niet meer als maatschappelijk probleem nummer één beschouwd wordt. Behalve natuurlijk voor de mensen die armoede dagelijks ervaren. Zij zijn bezig met overleven in een situatie die - losgemaakt van de politiek - door anderen vooral gezien wordt als een ‘uitdaging’.

Zelf heb ik altijd veel geleerd van analyses en suggesties van een brede beweging die wist waarover ze het had. Directe betrokkenheid bij arme mensen voedt de heilige verontwaardiging over het onrecht dat armoede is. Maar op zich is dit niet genoeg. Verbondenheid bij een bredere beweging van armoedebestrijding draagt bij aan inzicht, kennis, inspiratie en strategie die ter zake doet. Dit zal nu anders georganiseerd moeten worden.

Ik zal het er moeilijk mee hebben. Politieke partijen lijken geen alternatief te bieden. Van mijn oude partij bijvoorbeeld verwacht ik niet veel meer, zeker niet lokaal. Daar is de angst voor ‘oud links’ overheersend geworden. Een andere partij heb ik nog niet echt gevonden. Ik wil meedenken over concrete alternatieven en niet alleen maar tégen stemmen. En op het gebied van alternatieven geven partijen die armoedebestrijding altijd hoog op hun agenda hadden staan - in ieder geval lokaal - niet thuis. Juist nu dat lokale zo belangrijk is!

Met het einde van arbeidspastoraat en Arme Kant wreekt zich des te meer dat voor mij de lokale parochie al langer heeft afgedaan. Dank zusters en broeders voor de steun in al die jaren. Ik zal jullie misschien nog meer missen dan me lief is. Er zit niets anders op dan dit verlies te nemen en te zoeken naar een hergroepering. Gelukkig leven we van en in een geloof dat een betere wereld ons beloofd is. Dit geloof heeft zichzelf telkens opnieuw weten uit te vinden en zal dat nu ook wel weer doen.
We ontmoeten elkaar dus ongetwijfeld weer.

John Veldman

  • Klik hier om het artikel 'Paradoxen van de voedselbank' te lezen.
  • Klik hier om de column 'Wat de toekomst brengen moge' te lezen.


Wilt u dit artikel met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:

 Naar de top van de pagina

Naar startpagina Arme Krant van Nederland

Naar overzichtspagina publicaties

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player