+ leeg -
home > publicaties > budgetspel
Spelbord Budgetspel

Budgetspel

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA heeft een vernieuwde versie uitgebracht van het 'Budgetspel'.

Dit spel blijkt al jaren een heel goed instrument in bewustwording over armoede in Nederland. Het is niet bedoeld om mensen met een laag inkomen te leren budgetteren. Het is bedoeld om mensen met een goed inkomen te laten ervaren hoe moeilijk het is om de eindjes aan elkaar te knopen als je van het minimum moet leven. Het werkt als een sterke eye-opener op avonden met groepen rond het thema armoede. Doelen van het spel:

  • Inzicht geven in de financiële situatie van mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen. Vrouwen en kinderen nemen daarbij een belangrijke plaats in
  • Confronteren met de keuzes die mensen met een minimuminkomen moeten maken
  • Een indruk geven hoe ingewikkeld de samenstelling van een minimuminkomen tegenwoordig is en hoe lastig en tijdrovend om het 'bijeen te schrapen'

Het spel wordt in veel groepen gespeeld: binnen de kerken, vakbonden, politiek, welzijnswerk, op scholen en met groepen ambtenaren. Het bleek vaak, naast bewustwording van hoe moeilijk het is om rond te komen van weinig geld, ook een bijdrage te leveren aan bewustwording van politieke beleidsvragen en beleidskeuzen inzake armoede en de relatie tussen verrijking en verarming.

Van groot belang is het inschakelen van ervaringsdeskundigen bij het spelen van het budgetspel. De ontmoeting van minima en niet-minima leidde in een aantal gevallen tot vervolgontmoetingen en het aangaan van samenwerking en bondgenootschap.
Een korte inleiding door een ervaringsdeskundige die ook bij de nabespreking van het budgetspel een belangrijke rol vervult en een goed ingevoerde begeleider (m/v), verdienen aanbeveling.

In 2010 is gewerkt aan een vernieuwde versie van dit spel. Het spelbord is vernieuwd, de handleiding is aangepast en beknopter geworden, en er zijn meer situatieschetsen van huishoudens op het minimum bijgevoegd.
Het spel is vanwege het einde van de activiteiten in juni 2014 niet meer verkrijgbaar bij de werkgroep.
Voor wie eerder een spel heeft aangeschaft is er elk jaar een update gemaakt van de diverse inkomenssituaties van bepaalde leefsituaties.

Klik hier om de laatste update van Budgetspel Samenvatting regels en leefsituaties januari 2014 te downloaden in pdf-vorm.

Download hier de pdf van het spelbord.

Download hier de pdf van de etiketten.

Naar de top van de pagina

Naar overzichtspagina publicaties

 

Budgetspel