+ leeg -
home > publicaties > helpen wie geen helper heeft
Helpen wie geen helper heeft

Helpen wie geen helper heeft

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA geeft de publicatie: 'Helpen wie geen helper heeft'.uit. De auteur is Bert Bout, die dit werkstuk schreef in het kader van zijn 'master' theologie aan de Faculteit Godgeleerdheid te Amsterdam. Het is een onderzoek naar de rol die de plaatselijke gemeentes en parochies zouden kunnen spelen op het gebied van armoedebestrijding in Nederland.

Bout koppelt in dit boek drie onderwerpen aan elkaar en werkt ze alle drie degelijk uit, daarbij gebruik makend van literatuuronderzoek en veldstudie in de praktijk.
De eerste hoofdstukken schetsen een helder beeld van wat armoede in Nederland is, welke sociale gevolgen deze armoede heeft, en wat de grote lijnen zijn van armoedebestrijding in ons land.
In een tweede deel wordt de relatie tussen diaconaat en armoedebestrijding uitgediept. Bout plaatst het thema armoede in het hart van het kerkelijk handelen. Hij komt tot een aantal uitgangspunten voor dit kerkelijk handelen op het terrein van armoedebestrijding.
Het derde deel is een onderzoek naar diaconaat in de praktijk. Op basis van een dertigtal interviews laat Bout zien hoe kerkelijke armoedebestrijding in de praktijk werkt bij het Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad. Dit deel eindigt met een aantal concrete aanbevelingen.

'Helpen wie geen helper heeft' is een goed leesbaar studieboek voor iedereen die diaconaat handen en voeten wil geven. Het is bovendien een heel praktische handreiking voor diakenen en andere kerkelijke vrijwilligers die zich zorgen maken om armoede en er iets tegen willen doen.

'Helpen wie geen helper heeft', auteur Bert Bout, 92 pagina's, ISBN/EAN 978-90-75684-15-5, prijs € 5,- (+ porto), uitgever werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA.

Helpen wie geen helper heeft' kost € 5,- (+ porto).
Besteladres: werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, Luijbenstraat 17, 5211 BR 's-Hertogenbosch, tel.: 073 - 6121939, e-mail info@armekant-eva.nl.

  • Klik hier om naar het on-line bestelformulier te gaan.
  • Klik hier voor een plaatje van de voorkant van de publicatie in hoge resolutie.

Naar de top van de pagina

Naar overzichtspagina publicaties

 

Helpen wie geen helper heeft