A leeg A
home > publicaties > algemene informatiefolder werkgroep
Algemene informatiefolder van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Algemene informatiefolder werkgroep

Op de website, in jaarverslagen, kwartaalblad, publicaties, etc. is een veelheid aan informatie te vinden over het werk van De Arme Kant van Nederland/EVA. Maar voor wie in een handzaam formaat een idee wil krijgen van dit werk, is er een compacte folder. Daarin vindt u over de 'missie' en uitgangspunten/doelstellingen, en over de middelen die de werkgroep inzet om het werk uit te voeren. Een aantal van de recente projecten van de werkgroep wordt kort besproken om een concreter beeld te krijgen. Tenslotte bevat de folder informatie over de communicatiemiddelen en waar de werkgroep te vinden is.

De informatiefolder is gratis te bestellen bij de werkgroep: 073-6121939 of info@armekant-eva.nl. Of via het online-bestelformulier op deze site.

Klik hier om naar het bestelformulier te gaan.

Naar de top van de pagina

Naar overzichtspagina publicaties

 

Dossier Armoede in Nederland