+ leeg -
home > publicaties > special kerstpakkettenacties
Kertspakkettenacties

Special Kerstpakkettenacties

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA geeft een speciaal katern van 8 pagina's uit met tips, suggesties en voorbeelden rond de veelheid van acties die in kerken in de decembermaand worden ondernomen om mensen die in de knel zitten een attentie te geven. Gratis verkrijgbaar bij de werkgroep (zolang de voorraad strekt) en hier te downloaden.

De werkgroep heeft wel vanuit zijn traditie gemengde gevoelens bij charitatieve activiteiten. "Afscheid van de liefdadigheid" en opkomen voor gerechtigheid, zo benoemde Wim van der Zee de opdracht van de kerken bij armoedebestrijding, tijdens de eerste conferentie 'De arme kant van Nederland' in 1987. Ploni Robbers, oud-voorzitter van de werkgroep, memoreerde het begin 2009 nog in een inleiding in Zuid-Holland. "In de kerken die nu samengaan in de Protestantse Kerk in Nederland deden in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw initiatieven van diaconieën nogal wat stof opwaaien. Bekend is een Rotterdams initiatief van een diaconie die mensen met een minimuminkomen in het najaar 1983 opriep zich te melden: zij zouden dan van de diaconie een extra bijdrage krijgen om de dure decembermaand door te komen. Met verontwaardiging en verontrusting werden de berichten hierover ontvangen: uit de kring van mensen met een uitkering zelf, maar ook in de kerken zelf, ook onder de diaconieën. Uitkeringsgerechtigden lieten weten dat dit niet was wat ze van de kerken verwachtten: zij wilden de kerken bezig zien als een betrokken bondgenoot in hun pogingen - strijd - om hun positie te verbeteren."

Deze special past in de diaconale traditie om 'barmhartigheid' en 'gerechtigheid' hand in hand te laten gaan. Feit is dat heel veel mensen in de kerken met hart en ziel bezig zijn met deze hulpacties. Feit is ook dat het in veel gevallen bitter hard nodig blijkt te zijn en dat veel ontvangers deze ondersteuning van harte verwelkomen. En het kan een goede manier zijn om in contact te komen met mensen die in de knel zitten. Het kan een begin zijn van andere vormen van betrokkenheid en bondgenootschap. Het is goed om de naaste in nood niet voorbij te lopen. En het is goed om daarnaast signalen aan de samenleving te geven. 'Helpen onder protest' is de term die we voor deze combinatie van barmhartighied en gerechtigheid hanteren.

Met deze special willen we kerkelijke vrijwilligers een steun in de rug geven bij dit werk en hen voorzien van tips, suggesties en praktijkvoorbeelden van de vele mogelijkheden die er zijn op dit terrein. Succes!

  • De gedrukte versie is uitverkocht.
    U kunt de special Kerstpakkettenacties hier downloaden.

Naar de top van de pagina

Naar overzichtspagina publicaties

 

 

Kerstpakkettenacties