A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

Nr. 3, 21 april 2011

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:


'Waar word ik blij van' was een inspirerende dag

Op 9 april vond de inspiratiedag 'Waar word ik blij van?' plaats in Utrecht.
Klik hier voor een impressie.
Klik hier voor foto's van de dag.

Naar de top van de pagina

Armoedepeiling 2011

De landelijke organisaties van kerken willen graag de vinger aan de pols houden als het gaat om het signaleren van armoede in Nederland. Wij willen graag peilen of de gevolgen van de economische crisis, stijging van prijzen, woonlasten, zorg- en onderwijskosten en verschraling van voorzieningen ook merkbaar zijn in de praktijk van de diaconale hulp.  
Door het invullen van een korte vragenlijst willen we signalen vanuit diaconieën, parochiële caritas instellingen en andere kerkelijke instellingen bundelen, om deze onder de aandacht te brengen van verantwoordelijke bestuurders en politici. We vragen u de vragenlijst in te vullen voor 1 juni 2011.
Op het einde van de vragenlijst heeft u de mogelijkheid om een zorgwekkende situatie met een kort verhaal te vertellen. Juist die concrete noodsituaties helpen ons verder in het aanreiken van signalen aan politici waar het knelt en wringt en waar oplossingen gevraagd worden.
Klik hier voor meer informatie en voor het vragenformulier.

Naar de top van de pagina

Alternatief Smartlappenfestival, 28 mei 2011

Op 28 mei a.s. vindt het jaarlijkse smartlappenfestival van de anti-armoedebweging plaats in Tilburg. Meld je aan, kom zingen, kom luisteren. Geef je op via Stichting Tilia, 013 – 5039180, info@smartlap.info of Feniks, Stedelijk Centrum voor Emancipatie 013 – 5421896, info@fenikstilburg.nl.
Klik hier voor meer informatie.

Naar de top van de pagina

Nominaties Ab Harrewijn Prijs 2011 bekend

De jaarlijkse uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs vindt plaats op 13 mei in Centrum De Boskant in Den Haag. Wie de genomineerden zijn, is inmiddels bekend.
Klik hier voor meer informatie.

Naar de top van de pagina

Verslag Alliantieraad

De Sociale Alliantie, waarin de werkgroep partner is, had op 7 april de jaarlijkse Alliantieraad. Als actueel onderwerp stond de regeling 'Werken naar vermogen' op de agenda. Deze belangrijke (en verontrustende) herziening van de Wet werk en bijstand en verschilllende andere regelingen staat dit jaar centraal in ons werk in de Alliantie. De wet is nu nog in voorbereiding, maar er is al het nodige bekend.
Klik hier voor het verslag van de Alliantieraad.
Klik hier voor een uitleg van de huidige stand van zaken rond de regeling 'Werken naar vermogen'.

Naar de top van de pagina

Tussen wens en werkelijkheid

Het Haags Sociaal Beraad organiseert zes bijeenkomsten rondom armoede, uitsluiting en participatie in Den Haag.
"We hebben met elkaar van doen, maar kennen elkaar nauwelijks. Wat ons bindt is dat we armoede en uitslutiting willne bestrijden. Maar zelf arm zijn is iets anders dan hulp verlenen. Hoe slaan we bruggen tussen hulpverleners en cliënten? Want dat is wat we nodig hebben: groei van vertrouwen en gezamenlijk werken aan praktische oplossingen."
Lees meer >

Naar de top van de pagina

Tips tweedehandsspullen

  1. Rommelmarkt: www.hollandsemarkten.nl
  2. Kringloopwinkel: www.kringloopwinkels.nl
  3. Weggeefwinkels: www.weggeefwinkels.nl
  4. Ruildiensten: www.letscontact.nl

Heeft u meer tips? Meld het ons.

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.

Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA