A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

Nr. 5, 8 juni 2011

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:


Werkgroep lanceert nieuwe site voor jongeren over armoede in Nederland

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA heeft een website gelanceerd waarop armoede in Nederland op een voor jongeren aansprekende manier wordt belicht. De site heeft rubrieken: Wat is armoede?, Wie zijn arm?, Gevolgen van armoede, Initiatieven tegen armoede, Wat kun je zelf doen?, €xtra.

Door de hele site heen zijn er veel links naar filmpjes, ervaringsverhalen, spellen, quizzen, muziekclips, etc. te vinden. Die zijn ook nog eens gebundeld in de rubriek '€xtra'. Zo ontstaat een levendige site met veel (bewegend) beeldmateriaal, bondige informatie en doorklikmogelijkheden voor wie meer wil weten. Ook interessant voor volwassenen! Surf naar:

www.armekant-eva.nl/jongeren

Er is ook een pdf-folder die je kunt verspreiden naar jongeren, scholen, jongerencentra, jeugdclubs of andere plekken waarvan je denkt dat er geïnteresseerden zijn.

Klik hier om de folder te downloaden.

Crises ombuigen in kansen

Voorzieningen van de verzorgingsstaat staan onder druk. Door het beleid van zowel de landelijke als de lokale overheid krijgen vooral de minima de komende jaren te maken met inkomensverliezen. Landelijke organisaties die deelnemen in de Sociale Alliantie spannen zich in om op landelijk niveau veranderingen te bewerkstelligen en verslechteringen te temperen of tegen te houden. Omdat steeds meer sociaal beleid een lokale aangelegenheid wordt, is het zaak dat lokale groepen zich ook afvragen wat zij kunnen doen om het tij te keren.
In een brief van de Sociale Alliantie zijn voorbeelden en suggesties opgenomen.
Enige spoed is geboden. In veel gemeenten hebben de colleges de kadernota al aangeboden aan de gemeenteraad. Deze moet de komende weken daarover zijn oordeel geven.
Bezuinigen en nog eens bezuinigen is daarom de kernboodschap die momenteel doorklinkt in de meeste voorjaarsnota’s /kadernota’s. Daarmee stelt de gemeenteraad de kaders voor de begroting 2012 en verdere jaren.
Het is van groot belang wat in deze kadernota staat. Hoogste tijd voor lokale anti-armoedegroepen om in het geweer te komen: gebruik de inspraakmogelijkheden voor burgers bij de gemeenteraad.

Klik hier om de brief 'Crises ombuigen in kansen' te downloaden >

Actie Per Saldo: Voorkom afschaffen pgb

Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb), voert actie tegen de kabinetsplannen die leiden tot afschaffen van het pgb voor 117.000 én nieuwe budgethouders. Het pgb in de AWBZ dreigt voor 90% verloren te gaan. "Daarmee verliezen mensen met een beperking de regie over hun eigen leven. De plannen van het kabinet brengen hen terug naar afhankelijkheid en bevoogding. Daarnaast veroorzaakt dit een fors verlies van innovatieve vormen van zorg", aldus Per Saldo.

Kijk voor actie-agenda, petitie, posters en ander materiaal op:
www.pgb.nl >

Cursus SchuldHulpMaatje met open inschrijving

Heeft de plaats waarin je woont zich nog niet is aangesloten bij het project SchuldHulpMaatje? Dan kun je toch alvast de cursus voor SchuldHulpMaatje volgen.
Hiervoor biedt Schuld\hulpMaatje een cursus aan op basis van open inschrijving.
De eerste plaats waar deze training 3 maal wordt aangeboden is Delft. De regio's Noord, Zuid en Oost Nederland volgen nog.
Omdat de start van Schuld\hulpMaatje door de overheid wordt gesubsidieerd, kan de cursus tot november kosteloos worden aangeboden.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.

Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA