A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

Nr. 6, 13 juli 2011

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:


Jaarbericht 2010 verschenen

Ieder jaar maakt de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA een bericht over de werkzaamheden in het voorgaande jaar. Geen uitgebreid jaarverslag, maar een compact overzicht van de belangrijkste activiteiten en publicaties. In 12 pagina's woord en beeld krijgt u een snel inzicht in wat er gebeurd is.

Lees meer >

Jaarbericht direct downloaden >

Het tij moet keren bij aanpak schulden

Aan de vooravond van het Tweede Kamerdebat over de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vond maandag 20 juni in Rotterdam een werkbezoek aan de rechtbank plaats. Kerk in Actie, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad en de projectalliantie SchuldHulpMaatje hadden lokale en landelijke politici uitgenodigd om bij een rechtszitting aanwezig te zijn van mensen met betalingsachterstanden. Voor één dag stond niet de papieren werkelijkheid, maar de harde alledaagse werkelijkheid van mensen met schulden centraal.

Lees meer >

Tijdens de bijeenkomst werd ook een nieuwe website gelanceerd. Deze site is specifiek gericht op mensen met schulden. Ze vinden hier handvatten om zelf aan de slag te gaan om geldproblemen op te lossen, verwijzing naar de helpdesk en hoop op een betere toekomst zonder schulden:

www.uitdeschulden.nu >

Beraad gaat over in Alliantie Regioberaden

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA heeft een coördinatiegroep waar het uitvoerend werk wordt besproken, en een ‘Beraad’ waaraan landelijke adviseurs en (vrijwilligers)kader uit de regio deelnemen. Het Beraad komt driemaal per jaar bijeen voor voor beleidsadvisering en voor uitwisseling tussen ‘landelijk’ en ‘regio’ en tussen regio’s onderling.  Dit Beraad is op 9 juni voor het laatst in die vorm bijeengeweest en zal overgaan in een andere vorm, in samenwerking met de Sociale Alliantie.

Lees meer >

Data en plaatsen Alliantiedagen najaar

In het najaar van 2011 vinden in vijf regio's Alliantiedagen plaats. Thema en programma worden later nog bekend gemaakt (de kern zal de nieuwe Wet werken naar vermogen worden). Data en plaatsen zijn wel bekend:

Data en plaatsen

  • Vrijdag 14 oktober, Regio West, Amsterdam
  • Donderdag 20 oktober, Regio Zuidwest, Bergen op Zoom
  • Donderdag 27 oktober, Regio Oost, Zutphen
  • Vrijdag 4 november, Regio Zuidoost, Roermond
  • Woensdag 9 november, Regio Noord, Beilen

Programma (onder voorbehoud)

Ochtendprogramma
10.30 – 10.45 uur       Welkom door de Sociale Alliantie
10.45 – 11.15 uur       Inleiding Verweer en Vernieuwing en de Wet Werken naar vermogen (inclusief de voorgestelde wijzigingen in de WWB)
11.15 – 11.30 uur       Cultureel intermezzo
11.30 – 12.00 uur       Discussie ‘petje op – petje af’
12.00 – 13.15 uur       Lunchpauze

Middagprogramma met keuze uit vijf werkgroepen. Elke werkgroep gaat in op: Hoe ons verweren? Hoe ons vernieuwen?
13.15 – 15.00 uur
1.         Wet WWnV en wat lokale groepen kunnen inzetten voor mensen in de  WSW/WWB/Wajong in hun eigen gemeente.
2.         Lokale invloed op de aanscherping van de WWB en de wet schuldhulpverlening . Hoe de gevolgen verzachten voor kwetsbare groepen?
3.         Bezuinigingen en Nederland Armoedevrij! Hoe werken we samen met maatschappelijke organisaties door? Welke krachten hebben we zonder de overheid?
4.         Individuele effecten voor mensen; over gevolgen van bezuinigingen voor (groepen) mensen en hoe daarmee om te gaan.
5.         Wijzigingen in de zorg (WMO/AWBZ) en de gevolgen daarvan voor mensen met lage inkomens  Of:  regionaal een eigen invulling

15.00 – 15.30 uur       Plenaire terugkoppeling, afronding en afspraken.

15.30 – 16.00 uur       Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een drankje en hapje.

Meer informatie over inhoud, aanmelden, etc. volgt later.

Hyves-site Arme Kant Overijssel

De Arme Kant van Overijssel is een Hyves-community gestart, waar nieuws, feiten en meningen ove armoede in Nederland uitgewisseld kunnen worden. Dit forum staat nog aan het begin, dus uw bijdrage aan discussies is heel welkom.

Surf naar armekantoverijssel.hyves.nl en discussieer mee.

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.

Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA