A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

Nr. 8, 21 september 2011

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:


Stop de stapeling / Nationaal Beraad - Actiedag 19 september in Den Haag

Meer dan 10.000 mensen verzamelden zich op maandag 19 september in Den Haag. Vooral veel chronisch zieken, gehandicapten en medewerkers uit sociale werkplaatsen (WSW'ers) waren van de partij. Zij protesteerden tegen de aangekondigde bezuinigingen van het kabinet.
Ook de kerken luidden hier de noodklok en gaven een Armoedesignaal af.
Bekijk het fotoverslag.

Lees meer >

De noodklok

Diaconieën en caritasorganisaties van de kerken nemen steeds vaker de verantwoordelijkheid voor mensen op zich, waar vroeger de overheid de mensen heeft geholpen. Het is onwenselijk dat die situatie zich verder doorzet.

Drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken, toonde zich zeer bezorgd tijdens de protestacties in Den Haag op 19 september over de bezuinigingen door de overheid. De kerken hebben tijdens de manifestatie symbolisch de noodklok geluid. Mensen vragen steeds meer hulp van kerken en uit die hulpvragen blijkt hoe moeilijk mensen het nu al hebben. Daar komen dan de effecten van de komende bezuinigingen boven op. Van Hout liet weten dat de solidariteit van kerken in dezen met de meest kwetsbare mensen naar zijn idee een onmiskenbaar motief is in het evangelie.

De Raad van Kerken heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd waarin de bezorgdheid over de voorgenomen maatregelen en bezuinigingen worden verwoord.

Lees meer >

Armoedesignaal 2011 - Handreiking voor lokale kerken en diaconale organisaties

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, Kerk in Actie, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad en de Raad van Kerken in Nederland roepen de plaatselijke kerken op om extra aandacht te geven aan de verslechterende positie van mensen aan de arme kant van Nederland. In een handreiking wordt een beeld gegeven van armoede in Nederland in cijfers, worden de belangrijkste (bezuinigings)ontwikkelingen geschetst en krijgen kerken en diaconale organisaties tal van tips en suggesties om activiteiten te ondernemen.

Lees meer >

Klik hier om het Armoedesignaal direct te downloaden.

Alliantiedagen najaar 2011

De vorig jaar ingezette vernieuwingskoers van de Sociale Alliantie krijgt tijdens de Alliantiedagen 2011 een uitwerking in het teken van verweer tegen de ongerijmdheden van beleid en vernieuwing van de anti-armoedestrijd dicht bij huis.
Nu in nog nauwere samenwerking met de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA.

Lees meer >

Age Demands Action (ADA)

Op 1 oktober is het de Internationale Dag van de Ouderen. In de week die daarop volgt roept Cordaid onder de titel Age Demands Action (ADA, wat vrij vertaald Ouderen eisen Actie betekent) individuen en organisaties op meer oog te hebben voor de situatie waarin ouderen wereldwijd verkeren en de problemen die zij dagelijks tegenkomen.

Lees meer >

09-10-11 - tweede jaarlijkse Tientjes Symposium

Dit symposium vindt op 9 oktober van 10.10 tot 17.10 uur plaats in Arnhem bij De Lommerd. Het Tientjes Symposium heeft dit jaar als thema: 'Zo kan het ook!'

Er is een groot aanbod van sprekers en workshops. Erna Smeekens is de dagvoorzitster, Nils Roemen, bekend van Durftevragen en de Waarmakerij is de spreker voor de ochtend. 's Middags spreekt Joy van der Stel, schrijfster van het boek 'De kracht van mijn onmacht' . Er is plaats voor 200 mensen.

Lees meer >

Forumdiscussie www.armoedeinlimburg.nl

Op het webplein www.armoedeinlimburg.nl is eind juni een forumdiscussie gestart. De opzet daarvan is nu veranderd. Er wordt nu regelmatig een nieuwe actuele stelling geplaatst.
U kunt nu reageren op de stelling: "De overheid moet de gestapelde koopkrachteffecten van landelijke en gemeentelijke bezuinigingen in kaart laten brengen om chronisch zieken, gehandicapten en minima te compenseren in hun koopkracht".

Ga naar www.armoedeinlimburg.nl en discussier mee >

Wereldarmoededag 2011 in Emmen

17 oktober is het Wereldarmoededag. Op verschillende manieren wordt op veel plaatsen in de wereld hier aandacht gegeven. Ook in Emmen wordt dan een bijeenkomst gehouden rond  'armoede en armoedebestrijding'.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.

Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA