A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2012-1, 3 januari 2012

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

De voortekenen en de realiteit zijn voor mensen aan de arme kant van Nederland zeker niet gunstig voor het komend jaar. Toch wenst de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA u allen een heel goed, liefdevol en strijdbaar 2012.

In dit nummer:


Aanscherping van de Wet Werk en Bijstand

De Eerste Kamer heeft eind december 2011 ingestemd met de aanscherping van de Wet Werk en Bijstand, die al eerder de Tweede Kamer was gepasseerd. Dit 'kerstpakket' voor minima zal veel mensen aan de onderkant hard treffen. Eerder wezen we al op het artikel hierover in de Arme Krant van Nederland van december.
De LCR (Landelijke Cliënten Raad) heeft 'Tips en aandachtspunten' opgesteld voor cliëntenraden om goed geïnformeerd aan de slag te gaan. De Sociale Alliantie geeft een aantal suggesties.

Kabinet, ontzie de kwetsbare groepen!

De Raad van Kerken in Burgum vindt dat kerken (en burgers) van onderop hun stem moeten laten horen tegen bezuinigingen en hervormingen die kwetsbare groepen treffen. De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA ondersteunt deze oproep aan het kabinet om kwetsbare groepen in onze samenleving te ontzien van harte. Een petitie kan – niet alleen door plaatselijke kerken, maar door iedereen – worden getekend. Geef deze oproep ook door aan anderen. Teken de petitie op:

ontziekwetsbaren.petities.nl >

Petitie Kinderpardon

Op www.kinderpardon.nu kun je de petitie ondertekenen voor een pardon voor kinderen die al jaren in Nederland zijn.

Lees meer >

Uitreiking Women Inc. Cordaid Stimuleringsprijzen

Op 13 februari 2012 worden drie vrouwenorganisaties bekroond, die 'op eigen wijze' vrouwen versterken. De finalisten zijn bekend. Drie organisaties die zich onderscheiden door hun werkwijze en creativiteit. Die zich willen versterken om een ambitie of initiatief te realiseren én daarbij een blik over de grens willen werpen.
Juist in deze tijd waarin de overheid zich steeds verder terugtrekt wil WOMEN Inc. het belang zichtbaar maken van organisaties die zich inzetten om de positie van vrouwen te verbeteren en hen een stem geven.

Lees meer >

Inzet vrijwilliger bij schuldhulp loont

Op 21 december 2011 nam mevrouw Ortega-Martijn, lid van de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het rapport Maatschappelijk rendement van vrijwilligersprojecten in de schuldhulpverlening in ontvangst..De conclusie uit het rapport luidt dat de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening zichzelf dubbel en dwars terugbetaalt.

Lees meer >

Noteer vast in de agenda: 12 mei 2012

Op zaterdag 12 mei organiseert de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA in De Wijkplaats in Utrecht een landelijke EVA/Arme Kant-bijeekomst onder de titel 'Wat heb je nodig?'
Stuur ons uw ideeën over het thema, vóór 13 februari: neldeboer@armekant-eva.nl.
Binnenkort meer informatie over inhoud, programma en aanmelden.

Noteer vast in de agenda: 29 september 2012

Op zaterdag 29 september organiseert de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA in de Mozes- en Aäronkerk in Amsterdam een landelijke jubileumbijeekomst naar aanleiding van het feit dat het dan precies 25 jaar geleden is dat de eerste conferentie 'De arme kant van Nederland' werd gehouden.
Later meer informatie over inhoud, programma en aanmelden.

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA