A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2012-11, 12 december 2012

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:

Armoedesignalement 2012

Armoedesignlaement 2012Op 6 december verscheen het jaarlijkse 'Armoedesignalement' van Centraal Bureau voor de Statistiek en Sociaal Cultureel Planbureau (niet te verwarren met het Armoedesignaal van de kerken). Enkele conclusies uit het Armoedesignalement 2012:

  • In 2011 is de armoede in Nederland sterk toegenomen. Ramingen wijzen op een verdere stijging in 2012.
  • Ook de langdurige armoede liep in 2011 voor het eerst in jaren weer op.
    De armoede groeide in absolute aantallen in 2011 sterk bij werklozen, bijstandontvangers en zelfstandigen.
  • De kans op armoede is het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens en huishoudens met bijstand. Bij al deze groepen nam het armoedepercentage in 2011 toe.
  • Bij gepensioneerden en 50-plussers is de armoede laag, bij kinderen juist hoog. De 30-45 jarigen hadden vroeger geen verhoogd armoederisico, maar de laatste jaren is dat wel het geval.

Klik hier voor een artikel over het Armoedesignalement >
Klik hier om het rapport direct te downloaden >

Naar de top van de pagina

Verslagen Alliantiedagen 2012

In oktober en november organiseerde de Sociale Alliantie ontmoetings-, inspiratie- en discussiedagen in vijf regio's. Daarvan is nu een samenvattend verslag beschikbaar, alsmede teksten en powerpointpresentaties van lezingen.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Sociale Alliantie stuurt brief aan Kamer over Participatiewet

Het nieuwe kabinet is voornemens een Participatiewet in te voeren per 1 januari 2014. De staatssecretaris heeft toegezegd om voor 1 januari.2013 een hoofdlijnennotitie aan de Tweede Kamer te sturen. Deze wet moet de Wet Werken naar Vermogen vervangen. In kringen van de Sociale Alliantie heerst de nodige ongerustheid over de invoering en uitwerking van de voorgenomen participatiewet. De passages hierover in het regeerakkoord roepen de nodige vraagtekens op en geven voeding aan twijfels over de Participatiewet.
De agendacommissie heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een aantal aandachtspunten. Zo hebben Kamerleden concrete die ingebracht kunnen worden bij de behandeling van de begroting van het ministerie van SZW.

Lees meer >
Download direct de brief >

Naar de top van de pagina

Actie Huuralarm Woonbond

Logo Actie HuuralarmDe Nederlandse Woonbond gaat een grootscheepse campagne voeren tegen het huurbeleid van het Kabinet Rutte II. Allereerst om hurend Nederland te informeren over de gevolgen van de aangekondigde maatregelen, maar ook om het verzet daartegen te bundelen.
Er is een petitie gelanceerd en ook worden er acties op en rond het Binnenhof voorbereid. De leden van de Woonbond zullen lokaal in actie komen.

Lees meer >
Teken direct de petitie >

Naar de top van de pagina

Week van de armoede

Logo Hoezo Armoede?De Week van de armoede ('Hoezo Armoede?' of 'Why Poverty?') was van 25 november t/m 2 december. In deze week was er internationaal en nationaal veel aandacht voor armoede. Vooral op radio en tv waren er veel documentaires, films en discussieprogramma's. Heeft u programma's gemist? De site hoezoarmoede.nl heeft een overzicht van alles wat is uitgezonden. En alles is hier terug te kijken.

Klik hier >

Naar de top van de pagina

Inspiratiedag

De landelijke inspiratie- en ontmoetingsdag van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA wordt in 2013 gehouden op zaterdag 15 juni in ‘De Wijkplaats’ in Utrecht. We hopen op een spetterende en inspirerende dag.
Nadere informatie over het thema en het programma komen later, maar noteer de datum vast op je kalender en in je agenda.

Naar de top van de pagina

Gids Betaalbare Vakanties 2013

Gids Betaalbare Vakanties 2013De Gids Betaalbare Vakanties 2013 is vanaf nu te bestellen bij de werkgroep.
Let op: abonnees van de Arme Krant van Nederland zullen bij het decembernummer een gratis exemplaar van deze gids ontvangen.
En: de gids kan nu besteld worden, maar wordt begin januari geleverd.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Hoe overleef ik ...

Een site met veel tips en artikelen over overleven op het minimum.

Klik hier >

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA