A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2012-7, 28 juni 2012

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:


Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012

Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012

Elke twee jaar verricht de FNV een grootschalig vergelijkend onderzoek naar het sociaal beleid van gemeenten op het gebied van armoede, sociale werkvoorziening en thuiszorg. Dit jaar namen 182 gemeenten met in totaal 9 miljoen inwoners deel.
In de vergelijking van gemeenten wordt onder meer gekeken naar Reïntegratie, Bijstand en WMO.

Lees meer >
Download de Monitor >

Make it AgelessMake it Ageless

Onder het motto 'Make it Ageless' roept Cordaid Nederland op om in actie te komen voor ouderen. Make it Ageless is een Internationale online campagne om jongeren te informeren over de leefomstandigheden en rechten van ouderen wereldwijd. Zij kunnen via www.cordaid.nl/makeitageless of www.makeitageless.org de petitie tekenen en zo hun steun betuigen. Deze petitie maakt deel uit van een wereldwijde campagne van HelpAge International.

Lees meer >

Unieke lokale aanpak van armoede

CliP en de Sociale Alliantie vragen aandacht voor een voorstel van Radar, Bureau voor sociale vraagstukken.
Tussen 25 november en 2 december 2012 vindt de internationale armoedeweek WhyPoverty plaats. Een wereldwijde actieweek om aandacht te vragen voor armoede in verschillende landen. In die week zorgen de gezamenlijke omroepen voor uitzending van acht belangrijke documentaires over armoede (iedere dag een).
Een unieke kans om ook in Nederland de landelijke discussie en de plaatselijke gesprekken elkaar  te laten versterken. Het project spoort  burgers in de stad  krachtig aan om daadwerkelijk zelf meer aan armoedebestrijding te doen. Radar heeft een voorstel ontwikkeld voor een lokale aanpak van armoede met eigen kracht als het centrale uitgangspunt. Mensen die in armoede leven pakken samen met mensen uit hun sociale netwerk een actieve rol in de bestrijding van armoede in de stad. Sociale vraagstukken zijn slechts op te lossen door de mensen waar het over gaat zelf in te zetten. Dit project biedt mogelijkheden om ervaring op te doen met het vrijmaken van de eigen kracht van de mensen waar het om gaat. Met o.a. interviews en filmpjes.

Lees meer >

Help-portret

Help-Portrait is een wereldwijde organisatie die zich inzet om eens per jaar iemand een unieke blijvende herinnering te geven in de vorm van een gratis portret. Iemand die het moeilijk heeft, ziek is, alleen is of nog nooit een mooi portret heeft (kunnen) laten maken. Alleen of samen met partner, (klein)kinderen of vriendin op de foto, het kan allemaal. 

Lees meer >

Première film 'Joseph de Rebel'

Op 6 juli organiseert ATD Vierde Wereld om 19.00 uur de première van de Film: ’Joseph, de rebel - van wanhoop tot verzet’ in het theater 'De Regentes', Weimarstraat 63, Den Haag.
Op deze avond wil ATD mensen met elkaar samenbrengen die vechten tegen armoede en uitsluiting en ook opkomen voor mensenrechten voor allen. Na de film is er mogelijkheid tot discussie over de wijze waarop we samen in Nederland opkomen voor de allerarmsten.

Lees meer en bekijk een trailer >

Kinderrechtenmonitor

Eén op de tien Nederlandse kinderen groeit op in armoede, dat wil zeggen in een gezin dat moet rondkomen van maximaal € 1.400, - netto per maand. Er is dan onvoldoende financiële ruimte voor goede voeding, kleding, lichamelijke en culturele vorming. Hierdoor lopen de kinderen risico op een ongezonde ontwikkeling en op uitsluiting. Dat staat in de eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor. Dit rapport is in opdracht van Kinderombudsman Marc Dullaert opgesteld door de Universiteit Leiden en het Sociaal Cultureel Planbureau. Uitgangspunt van de monitor is het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Volgens Marc Dullaert komen er dit jaar door de economische crisis nog eens 40.000 kinderen bij die in armoede leven.
In de monitor doet de ombudsman een aantal aanbevelingen om de situatie van kinderen in Nederland beter te maken. Zo zou er meer preventie en betere behandeling van kindermishandeling moeten komen, zouden de rechten van minderjarige vreemdelingen gerespecteerd moeten worden door ze bijvoorbeeld het recht te laten hebben om bij hun ouders op te groeien. Ook wil hij dat kinderen met een beperking voldoende ondersteuning houden bij het volgen van onderwijs, ook in tijden van bezuinigingen, en moeten de (stijgende) hoge aantallen van kinderen in armoede beperkt worden. Dullaert pleit onder meer voor het verplicht stellen van een jongeren- en kindeffectrapportage bij wetsvoorstellen die invloed hebben op kinderen en jongeren.
De Kinderrechtenmonitor is in opdracht van de Kinderombudsman opgesteld door de Universiteit Leiden en het Sociaal en Cultureel Planbureau en wordt vanaf nu elk jaar uitgegeven.

Download de Monitor >

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA