A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2012-8, 3 september 2012

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:


Symposium Rijk & Arm

Symposium Rijk & Arm, jubileumbijeenkomst Arme Kant van Nederland/EVAWe vestigen nog eens de aandacht op ons symposium 'Rijk & Arm' op 29 september in Amersfoort. Inschrijven is nog mogelijk tot uiterlijk 24 september.
De andere kant van de verarmingsmedaille is die van de verrijking. En rijkdom is alleen maar toegenomen, ondanks de crisis. Dat blijkt onder meer ook uit berichten van het CBS op 28 augustus 2012, waaruit blijkt  dat de enige groep die er in 2011 in koopkracht op vooruit ging gevormd wordt door de hoogste inkomens en dat de enorm gestegen hypotheekrenteaftrek vooral bij de hoogste inkomens terechtkomt.
De neo-liberale economie heeft de teugels voor de rijke kant steeds verder laten vieren en de bomen groeiden tot in de hemel… maar niet voor iedereen. De last van de crisis dreigt ook nu meer bij de arme dan de rijke kant gelegd te worden. Dat druist voor velen tegen het gevoel voor rechtvaardigheid in.

Lees meer over het symposium >
Direct aanmelden >

Alliantiedagen

De Sociale Alliantie hekelt de samenleving vanwege de erosie van de sociale zekerheid en spoort haar tegelijk aan tot correctie en vernieuwing: het moet en kan anders! Armoede en onzekerheid weg; eerlijk delen terug! Dat vraagt landelijk en lokaal een verandering van beleid. In de Alliantiedagen van 2012 komen de concrete aanzetten daartoe aan bod.
De Sociale Alliantie organiseert, ondersteund door de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en de Stichting Clip, in het najaar een serie van vijf Alliantiedagen.

Regio Noord, vrijdag 5 oktober, De Arke in Drachten
Regio Oost, vrijdag 12 oktober, Ichthuskerk in Deventer Colmschate
Dag van de armoede, woensdag 17 oktober
Regio West, vrijdag 26 oktober, De Nieuwe Stad in Amsterdam -Zuid
Regio Zuidoost, vrijdag 2 november, De Oranjerie in Roermond
Regio Zuidwest, vrijdag 9 november, Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom

Lees meer en meld je aan >

Diaconale kieshulp Kerk in Actie online

Kerk in Actie heeft met het oog op de komende verkiezingen een Diaconale kieshulp samengesteld. De programma’s van een groot aantal politieke partijen zijn hierin naast elkaar gelegd en worden vergeleken vanuit diaconaal standpunt. Het gaat hierbij niet om een kieswijzer, zoals de Stemwijzer of het Kieskompas, maar om een overzicht van onderwerpen waarbij het Diaconaat van de kerken zich nauw betrokken voelt. Armoede is één van de thema's. Uit deze vergelijking van standpunten kan de lezer zelf conclusies trekken.
De kieshulp is te vinden op de website van Kerk in Actie:

www.kerkinactie.nl/verkiezingswijzer2012 >

Dossier Armoede in gezinnen

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een online-dossier over Armoede in gezinnen. Dit dossier wordt elk jaar geactualiseerd.
Eén op de tien kinderen in Nederland leeft in een gezin dat onder de armoedegrens leeft. Deze gezinnen hebben meer kans op schulden en sociaal isolement. In deze gezinnen zijn vooral kinderen slechter af dan hun meer welvarende leeftijdsgenoten. Wat zijn de gevolgen voor het opgroeien van het kind? En welke gevolgen heeft het voor de opvoeding? Het dossier bevat onder meer cijfers, beleid, praktijk met erkende interventies, instrumenten en informatie over het gezinsleven.

Klik hier om naar het dossier te gaan: www.nji.nl/armoede >

Ze denken dat ik rondkom

Wajongers Centraal is gestart met een blog met interviews met politici over armoede. Dit blog maakt deel uit van het project 'Ze denken dat ik rondkom', samen met een enquête en een Facebookpagina.
Doel van het project Ze denken dat ik rondkom is om de publieke opinie en de politiek alert te houden op de noodzaak van een rechtvaardig en effectief armoedebeleid. Met eerlijke kansen op zinvol werk, ook voor degenen met een beperking. Daarnaast geeft het project een signaal naar betrokkenen: je wordt niet vergeten.  Gehoopt wordt dat na dit eerste persbericht de respons van de enquête flink gaat stijgen.

Ga naar het blog >
Ga naar de Facebookpagina >
Ga naar de enquête >

Stem voor Gewortelde Kinderen

De campagne 'Stem voor Gewortelde Kinderen' is van start gegaan. Dit is een initiatief van 'Defence for Children' in samenwerking met 'Wij Blijven'. De campagne vraagt aandacht voor het feit dat het lot van de honderden kinderen in Nederland die geen verblijfsvergunning hebben maar hier wel al jaren zijn, in handen van de kiezer ligt.
Voor deze actie zijn de verkiezingsposters en campagneslogans van de tien grootste partijen aangepast aan het thema ‘gewortelde kinderen’. Iedereen kan zelf een persoonlijke poster maken en op die manier laten zien of ze voor of tegen een verblijfsvergunning voor deze groep kinderen zijn.

Zie www.stemvoorkinderen.nl

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA