A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2012-9, 11 oktober 2012

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:

Verslag symposium Rijk & Arm

Op 29 september kwamen 150 mensen bijeen voor het jubileumsymposium 'Rijk & Arm' van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA. Een impressie van deze boeiende dag, en een deel van de teksten van inleiders en andere sprekers zijn nu op onze website te lezen.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

De Boodschappenmand 2012

In het project ‘De Boodschappenmand - koopkracht in de praktijk’ laat de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA mensen met een laag inkomen hun huishoudboekje invullen en vertellen zij hoe zij (niet) rondkomen en waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen.
Na een eerste deel in 2011 is er nu een vervolg in 2012 met elf interviews.
Vaste abonnees van de Arme Krant van Nederland krijgen eind oktober een gratis exemplaar. Verder is de uitgave te verkrijgen voor € 3,00 (excl. portokosten).

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Alliantiedagen

Er zijn nog drie Allaintiedagen waarvoor u zich kunt opgeven:

Regio West, vrijdag 26 oktober, De Nieuwe Stad in Amsterdam -Zuid
Regio Zuidoost, vrijdag 2 november, De Oranjerie in Roermond
Regio Zuidwest, vrijdag 9 november, Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom

Lees meer en meld je aan >

Naar de top van de pagina

Dag van verzet tegen extreme armoede

17 oktober is jaarlijks de VN 'Dag van verzet tegen extreme armoede'.
Op diverse plaatsen in Nederland worden op die dag of op een datum in de buurt activiteiten ontplooid. Een bloemlezing:

16 oktober

 • Den Haag. Manifestatie 'Delen achter de duinen'. Deze dag zal er van 12.00 -16.30 een Markt op en rond het Spuiplein plaatsvinden waar organisaties, gericht op zelfredzaamheid, participatie en delen, zich presenteren.
  Van 17.00 tot 18.30 uur zal er in de bibliotheek op het Spui (eerste etage) een Lagerhuisdebat plaatsvinden om oplossingen omtrent armoede in Den Haag op elkaar af te stemmen. Meer informatie op www.stekdenhaag.nl/actueel.

17 oktober

 • Den Haag. Op woensdag 17 oktober organiseert ATD Vierde Wereld, in samenwerking met het project Fonto een landelijke herdenking rond de Werelddag. Om 11.15 uur een bescheiden stille voettocht vanaf het monument met de wereldvredesvlam, bij het Vredespaleis aan het Carnegieplein. Om 12.00 uur een herdenking aan de Hofweg in Den Haag. (Bij de marmeren bank met artikel 1 van de Grondwet en met zicht op de vergaderzaal van de Tweede Kamer). Meer informatie: www.atd-vierdewereld.nl.
 • Rotterdam. Zesde Werelddag tegen de Armoede in Rotterdam. Deze dag wordt georganiseerd door de Rotterdamse Sociale Alliantie en vindt plaats in de Pauluskerk. Het programma vindt plaats in de middag van ongeveer 13.30 – 17.30 uur. Meer informatie via mail@rosarotterdam.nl, 010-4111516 of 06-1033 1211, of via de site: www.rosarotterdam.nl/werelddag.html.
 • Amsterdam. Om 19:15 uur vindt er in het Institut Français des Pays-Bas (voorheen Maison Descartes) een bijeenkomst plaats. Er wordt een film getoond van de Europese Volksuniversiteit van Delphine Duquesne en de film 'Jozef de Rebel' van Caroline Glorion. Klik hier voor meer informatie over deze film.
  Voertaal Frans, entree gratis. Aanmelden verplicht: resactivites@gmail.com.
 • Utrecht.Van 12.00 – 13.00 uur vindt op het Stadhuisplein een bijeenkomst plaats, georganiseerd door Ubuntuhuis en ATD Vierde Wereld. Dit jaar onder meer aandacht voor de positie van mensen zonder verblijfsvergunning.
  Meer informatie: Ubuntuhuis, 030-2680890, ubuntuhuis@gmail.com, www.ubuntu-huis.nl.
 • Breda. Om 12.00 uur Speakerscorner op de markt. Diverse maatschappelijke organisaties zullen spreken en met elkaar in gesprek gaan. Voor meer informatie: Annahuis, 076-5217964.
 • Oss. Bij De Groene Engel vindt om 15.00 uur een manifestatie plaats. Meer informatie bij Annie van den Bosch.
 • Heerlen. De rode draad door deze dag is 'Samen aan de Slag' om het taboe op armoede te doorbreken en samen gaan werken aan een toekomst zonder armoede en uitsluiting.
  8.30-10.30 uur: Ontbijt in het Gemeentehuis.
  14.00-17.00 uur: Minifestival. Hier zullen kansarme jongeren zich presenteren met een gevarieerd programma muziek, dans en andere uitingen. Ook de jonge-renbus van Alcander zal aanwezig zijn. Tevens zal tijdens deze middag het scholenproject dat in het komend schooljaar zal gaan lopen worden gepresenteerd.
  19.00-20.00 uur: Dialoog met thema: 'Hoe kansen en mogelijkheden te scheppen voor kans-armen, om te kunnen werken/te participeren/vrijwilligerswerk te doen'.
  20.30 uur: Filmvoorstelling 'Joseph de Rebel, van wanhoop tot verzet'.
  Het Cultuurhuis, Sittarderweg 145, is de plek waar de activiteiten vanaf 14.00 uur zullen plaatsvinden. Meer informatie via ATD Zuid-Limburg.

  Naar de top van de pagina

Dag van de armoede Bolsward

Jongeren en armoede is het thema van de Dag van de Armoede die op woensdag 31 oktober wordt gehouden in Bolsward. In de Broerekerk zijn die dag verschillende activiteiten rondom dit thema.
De Dag van de Armoede begint met spreker Rutger Koopmans, lid van de Publieke Zaak, platform voor maatschappelijke vernieuwing. Aansluitend is er een paneldiscussie met Lutz Jacobi (PvdA), Sander de Rouwe (CDA), Nanne de Jong (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden) en Ds. Cees Glashouwer (Voedselbank Harlingen).
‘s Middags gaat Kees Opmeer, auteur van ‘Erwtensoep in augustus’ in gesprek met jongeren uit Bolsward over armoede. Er wordt muziek en theater gespeeld door leerlingen van het Marne College en Tjitte Muizelaar. Aan de dag is een gedichtenwedstrijd verbonden voor de leerlingen van de scholen. Wethouder Tolsma van de gemeente Súdwest-Fryslân verricht de prijsuitreiking.
De lunch is erwtensoep, gemaakt en geserveerd door leerlingen van het Marnecollege.
Meer informatie bij Kees van Kordelaar, Diaconaal opbouwwerker ‘de 4-sprong’, 06-19905519, vankordelaar@solidairfriesland.nl.
Of via www.dagvandearmoedebolsward.nl >

Naar de top van de pagina

Symposium 'Eerlijk duurt het langst'

Landelijk bureau DISK heeft de internationale kredietcrisis sinds 2008 op de voet gevolgd, o.a. met een handreiking die als extra nummer van Ondersteboven is verschenen en met allerlei artikelen. Op 29 november a.s.organiseert DISK samen met de Konferentie Nederlandse Religieuzen en Justitia et Pax een Symposium over de gevolgen van de kredietcrisis: ‘Eerlijk duurt het langst’ Symposium over de zoektocht naar een rechtvaardige economie. Deze bijeenkomst vindt plaats op 29 november van 13.00 tot 17.30 uur in de Bergkerk te Amersfoort.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Minisymposium Schuldhulpverlening

Op 5 november vindt in Hellendoorn een symposium plaats over de ‘de win/win van krachtige samenwerking van gemeentelijke schuldhulpverlening met vrijwilligersorganisaties’.
Dit symposium is bedoeld voor wethouders, beleidsambtenaren, professionals, maatschappelijke en kerkelijke organisaties op terrein van schuldhulpverlening en wordt georganiseerd door de landelijke Projectalliantie SchuldHulpMaatje in samenwerking met de burgerlijke gemeente Hellendoorn en Stichting Boom die het lokale project SchuldHulpMaatje succesvol uitvoert. Tijdens het symposium staat de win/win centraal die een krachtige samenwerking tussen gemeentelijke schuldhulpverlening en vrijwilligers initiatieven kan opleveren.

Klik hier voor meer informatie over het minisymposium en wijze van aanmelden.

Naar de top van de pagina

Week van de armoede

Onder de titel 'Why Poverty?' vindt er van 25 november tot 2 december de Internationale Armoedeweek 2012 plaats. In Nederland coördineert de VPRO deze internationale, cross-mediale gebeurtenis. Publieke omroepen over de hele wereld initiëren hiermee een discussie over armoede, met de ambitie om wereldwijd 500 miljoen mensen te bereiken. Elke avond zal een omroep op de Nederlandse televisie een film uitzenden en zal er in talkshows aandacht aan armoede worden besteed. Kijk op de website van Why Poverty?
De start van de week vindt plaats in Utrecht. De Culturele Zondag staat dan geheel in het teken van 'Hoezo armoede?' Zie de website www.culturelezondagen.nl.

Naar de top van de pagina

Met armoede uit de kast

Radar heeft een unieke lokale armoedeaanpak ontwikkeld. De Sociale Alliantie en Stimulansz sluiten zich hier ook bij aan.
Mensen die in Nederland in armoede leven brengen zelf in beeld hoe armoede eruitziet. Zij houden interviews, maken filmpjes, bedenken oplossingen en werken aan verbetering van hun situatie. Ondertussen zoeken wij naar een zo stevig mogelijke verankering in de lokale, duurzame aanpak. Ook in uw gemeente?
Een eerste resultaat van dit project is te zien op 29 november in Amsterdam onder de titel: 'Lokale helden in de spotlights'.

Wilt u meer weten over de armoedeaanpak met inzet van eigen kracht?
Zie de website van Radargroep >
Of neem dan contact op met Clemens de Jager, 06-15026476, c.dejager@radaradvies.nl, Chadia Yemni, 06-21204158, c.yemni@radaradvies.nl of Rinske van Duifhuizen, 06-52447741, r.vanduifhuizen@radarcommunicatie.nl.

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA