A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2013-1, 22 januari 2013

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:

Jubileumspecial Arme Kant van Nederland/EVA

Jubileumspecial

Eerder verschenen in de Arme Kranten van 2012 beschouwingen over armoede, armoedebeleid en armoedestrijd in de afgelopen 25 jaar. Deze zijn - samen met een artikel over de geschiedenis van de werkgroep - gebundeld te downloaden van onze website.

Download >

Logo Armoedeonderzoek 2013

Armoedeonderzoek 2013

In 2013 gaat een nieuw oecumenisch ‘Armoedeonderzoek 2013’ van start naar de diaconale hulpverlening door kerken vanwege armoede. Signalen uit de praktijk wijzen erop dat er vanwege de groei van financiële problemen en schulden onder diverse groepen mensen in Nederland een groter beroep gedaan wordt op kerken om hulp te geven.
In 11 kerkgenootschappen en allianties van kerkgenootschappen worden begin maart vragenlijsten uitgezet om dit te onderzoeken. Eind oktober zal het eindrapport van dit onderzoek worden gepresenteerd.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Gesprek Sociale Alliantie met staatssecretaris Klijnsma

De Sociale Alliantie heeft jaarlijks een gesprek met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het volgende gesprek vindt plaats op 24 januari. Het voorbereidende paper waarin de Alliantie de belangrijkste bespreekpunten verwoordt, is te lezen op onze site.

Download voorstellenbrief >

Naar de top van de pagina

Belastingvoordeel, regel het zelf!

Geld terug van de Belastingdienst. Ook voor u. Geeft u veel geld uit aan medische behandelingen, zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Maak dan gebruik van de aftrek van specifieke zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting. Hoe dat in zijn werk gaat leest u in zeven korte vragen en antwoorden die de CG-Raad heeft opgesteld.

Lees meer >
Ga naar de website www.meerkosten.nl >

Naar de top van de pagina

FNV-onderzoek werken met behoud van uitkering

De FNV Vakcentrale heeft afgelopen zomer een FNV-meldpunt 'Werken met behoud van uitkering' opgezet in een gezamenlijke actie met de bonden. FNV Lokaal is geschrokken van de signalen en wil daarom een uitgebreider onderzoek gaan starten onder gemeenten. Binnenkort komt er een zwartboek uit.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Flexibel en bezield

Landelijk bureau DISK brengt elk jaar een themabrochure uit, die het gehele jaar door te gebruiken is rond een actueel maatschappelijk thema, dat te maken heeft met geloof, economie en duurzaamheid. Het themanummer van het tijdschrift Ondersteboven (januari 2013) sluit aan bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en met name bij de tendens om enerzijds betaald werk te flexibiliseren en anderzijds daar veel bezieling en creativiteit bij te vragen.
Het materiaal bevat achtergrondartikelen, ervaringsverhalen en suggesties voor hoe verder met de thematiek omgegaan kan worden.
De handreiking is bedoeld voor gebruik in kerken en geeft veel tips, suggesties en werkvormen voor gemeenten en parochies.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

De bankensector

Onlangs vroeg de Kledingbank Wageningen om een link naar hun site te leggen. Dat was voor ons aanleiding om het wat breder te trekken. Er zijn helaas steeds meer mensen voor wie voedselbanken, kledingbanken, etc. bittere noodzaak zijn om te overleven. Hoe kom je ze op het spoor? We geven een aantal adressen; zoveel mogelijk landelijke sites waar lokale adressen worden vermeld.

Voedselbanken

www.voedselbankennederland.nl
Zie: Aangesloten voedselbanken.

Kledingbanken

www.kledingbank.nl
Zie: Kledingbanken per provincie.

Speelgoedbanken

Geen landelijke site. Enkele lokale banken:

www.speelgoedbank-rotterdam.nl
www.speelgoedbanktoys4u.nl
www.speelgoedbank-amersfoort.nl
speelgoedbankdegrabbelton.webklik.nl (zuid-limburg)
www.speelgoedbankwageningen.nl
www.speelgoedbanknieuwegein.nl
www.speelgoedbankdronten.nl

Vakantiebank

www.devakantiebank.nl

Er zijn natuurlijk nog veel meer tips en adressen i.v.m. betaalbare vakanties te vinden in onze Gids Betaalbare Vakanties >

Weggeefwinkels

www.weggeefwinkels.nl

LETS

Letskringen in Nederland (Local Exchange Trading System)
Klik aan de linkerkant op 'Letskringen'.

Voor meer adressen in de opkomende ruileconomie zie ook ruilen.startpagina.nl >

Repair Café's

Er zijn diverse initiatieven waar mensen elkaars spullen repareren repaircafe.nl >

Meer banken

Voor wie verder wil zoeken in deze snel groeiende bankensector: google ook eens met zoekwoorden als

Spullenbank
Cadeautjesbank
Klussenbank

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA