A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2013-10, 30 oktober 2013

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:

 


Onderzoek 'Armoede in Nederland 2013'

Op 31 oktober vindt de presentatie plaats van het rapport 'Armoede in Nederland 2013'. Hierin worden de resultaten weergegeven van het onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland.
Gezamenlijk gaven de kerken in 2012 bijna 30 miljoen euro aan (nood)hulp aan mensen in Nederland die financieel in de knel zitten. Daarbij is er sprake van een vrijwilligersinzet ter waarde van 53 miljoen.

Lees meer over het onderzoek >
Ga direct naar de downloadsite van het onderzoek >

Naar de top van de pagina

Arme Krant van Nederland oktober verschenen

De Arme Krant van Nederland is het kwartaalblad van de werkgroep. Het oktobernummer is verschenen. Naast berichten die al eerder op de website verschenen, zijn nu ook twee andere artikelen te lezen op de site:

Interview 'Enthousiast en bevlogen' met Saskia Noorman-den Uyl >
Column 'Profiteurs' van Trinus Hoekstra >

Naar de top van de pagina

Eerlijk zullen we alles delen

Eerlijk zullen we alles delen - symposium 30 november 2013

We herinneren onze lezers nog even aan het eerdere bericht over 'Eerlijk duurt het langst'. Meld je aan >

In vervolg op het in november 2012 georganiseerde Symposium ‘Eerlijk duurt het langst’ organiseren arbeidspastoraat DISK, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en Justitia et Pax op 30 november a.s. het symposium ‘Eerlijk zullen we alles delen’. Dit motto met een knipoog naar het Sinterklaasfeest een paar dagen later.
Het symposium ‘Eerlijk zullen we alles delen’ zal plaatsvinden op zaterdag 30 november van 10:00 tot 16:00 uur op het Ds. Pierson College, Geraert Ter Borchstraat 1, 5212 CZ ’s-Hertogenbosch (vlakbij het NS station
’s-Hertogenbosch Oost).
De centrale inleiding wordt verzorgd door Dr. Theo Salemink. Hij is historicus en theoloog, verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie aan de Universiteit van Tilburg.
De nadruk ligt vervolgens op workshops. Eén van de workshops wordt verzorgd door de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, onder de titel 'Barmhartigheid en gerechtigheid'.

Klik hier om meer te lezen >
Klik hier om de uitnodigingsfolder te downloaden >
Klik hier om meer te lezen over de workshops >

Naar de top van de pagina

Emancipatie Studiefonds

Tijdens het symposium 'Hoe komt zij vooruit' vertelde Miranda Voogt van de gemeente Den Haag over de verruiming van studiemogelijkheden van bijstandsgerechtigden door middel van een Emancipatie Studiefonds. Dit stelt vrouwen in staat om vanuit de uitkering een mbo-opleiding te volgen. Er werd gevraagd om een voorbeeldovereenkomst voor zo'n fonds en de samenwerking met de gemeente ter beschikking te stellen, zodat het goede voorbeeld elders gevolgd kan worden. Deze overeenkomst is nu beschikbaar.

Klik hier om de voorbeeldovereenkomst te downloaden >

Naar de top van de pagina

Congres 'Kracht - Economisch zelfstandig'

Op vrijdag 22 november 2013 organiseert het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap in De Remise in Den Haag van 12.15 uur tot 17.00 uur het congres 'Kracht - Economisch zelfstandig' plaats. Het hoofdthema is economische zelfstandigheid van vrouwen. Met speeches van krachtige vrouwen en het formuleren van concrete aanbevelingen voor minister Bussemaker.

Tijdens het congres vindt ook de uitreiking plaats van de Joke Smit-prijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de emancipatie en specifiek de bevordering van de economische zelfstandigheid van vrouwen. Daarnaast wordt de Aanmoedigingsprijs uitgereikt aan de persoon, groep of organisatie die met een inspirerend initiatief de economische zelfstandigheid van vrouwen heeft bevorderd.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden >

Naar de top van de pagina

De kerken en de economische crisis

Op 4 oktober j.l. verscheen de brochure van de Raad van Kerken over de economische crisis: 'Geloof en economie en het perspectief op de economische crisis'. Ter gelegenheid hiervan werd in de Bergkerk in Amersfoort een kort symposium belegd, met als sprekers de econoom prof.dr. Eelke de Jong, de filosoof dr. Ad Verbrugge en de theoloog dr.Erica Meijers.

Klik hier voor een verslag van de presentatie >
Klik hier om de brochure gratis te downloaden >

Naar de top van de pagina

Ariënsprijs 2013 voor inloophuis De Herberg          

In de Walburgiskerk in Arnhem werd op 5 oktober de driejaarlijkse Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt. Er waren 28 projecten en initiatieven ingediend. Daaruit selecteerde de jury er vier, waaruit inloophuis De Herberg uit Westervoort tot winnaar werd gekozen. Dit initiatief ontving 1.000 euro en een kunstwerk. De drie nummers twee kregen elk 500 euro en een kunstwerk.

Klik hier voor een verslag van de uitreiking >
Klik hier om de brochure met beschrijvingen van alle 28 projecten gratis te downloaden >

Naar de top van de pagina

Quiet 500

Eerder berichtten wij over de Qracht 500, een initiatief van Annemiek Onstenk om een magazine te maken met portretten van mensen aan de arme kant van Nederland.
Schrijver A.H.J. Dautzenberg is haar nu voor met de publicatie van een ander magazine dat ook in de titel de Quote 500 parafraseert: Quiet 500. Begin volgend jaar komt de Qracht 500, die een andere insteek heeft.
De Quiet 500 is een glossy magazine. Rijkdom erotiseert en wordt gevierd. Armoede wordt in stilte beleden. In het blad wordt de (stille) armoede vanuit verschillende kanten belicht. De redactie daagt hiermee de 500 rijkste Nederlanders uit om mee te werken aan armoedebestrijding.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Nieuwe website Stichting Leergeld

Begin oktober is de nieuwe website van Leergeld Nederland gelanceerd: www.leergeld.nl.
Hiermee presenteren wij tevens ons nieuwe logo en onze nieuwe huisstijl.
Leergeld is lokaal geworteld in een brede basis van ruim 70 Stichtingen Leergeld, die met 1500 betrokken en gemotiveerde vrijwilligers wil bijdragen aan het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen die opgroeien in armoede. Leergeld verwacht dat deze nieuwe website voor klanten, externe relaties en donateurs en sponsoren voldoende informatie en mogelijkheden biedt om betrokken te blijven of te worden bij onze uiteindelijke missie: Alle kinderen mogen meedoen!

Klik hier om naar de site te gaan >

Naar de top van de pagina

Koopkrachtverlies chronisch zieken veel groter dan gemiddeld

De miljoenennota betekent slecht nieuws voor de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten. Ze gaan er in 2014 vaak honderden euro’s meer op achteruit dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit de berekeningen die het Nibud heeft gemaakt in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG. 
Vooral mensen met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen. Zo levert een alleenstaande met een WIA-uitkering 10% in, 948 euro per jaar. Een paar met kinderen op het minimumloon gaat er 7% op achteruit, ruim 1800 euro netto. En een alleenstaande met een klein pensioen 8%, 1680 netto per jaar.
Chronisch zieken en gehandicapten met inkomens tot modaal gaan er over de hele linie vele procenten meer op achteruit dan de gemiddelde Nederlander. Het gemiddelde  koopkrachtkrachtbeeld voor uitkeringsgerechtigden is -0,5%. Voor chronisch zieken in een uitkering varieert het tussen de -4 en -11%. Het gemiddelde koopkrachtbeeld voor ouderen is
-1,5%. Voor chronisch zieke ouderen varieert het tussen de -2,5% en -8%.
Het grote koopkrachtverlies is het gevolg van het afschaffen van meerdere  compensatieregelingen voor chronisch zieken. Zoals de jaarlijkse Wtcg-tegemoetkoming, de compensatie voor het eigen risico van 99 euro per jaar en de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten.

Lees meer >
Download het Nibud-rapport Koopkracht chronisch zieken 2014 >

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA