A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2013-2, 14 februari 2013

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:


Werkplan 2013 van de werkgroep

Wilt u weten wat de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA in 2013 op het programma heeft staan?

Download het werkplan >

Naar de top van de pagina

Verslag gesprek Sociale Alliantie met staatssecretaris Klijnsma

De Sociale Alliantie heeft jaarlijks een gesprek met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op 24 januari vond een gesprek plaats. Het verslag is te lezen op onze site.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Kinderombudsman opent meldpunt kinderen in armoede

Met een meldpunt bij de Kinderombudsman begint een onderzoek naar de situatie van Nederlandse kinderen in armoede en het effect van het huidige armoedebeleid. Het onderzoek moet gemeenten helpen om hun armoedebeleid te verbeteren.
Op de website van de Kinderombudsman kunnen kinderen van 8 tot 18 jaar hun verhaal vertellen en ervaringen delen. Het meldpunt blijft drie weken open. Daarna nodigt de Kinderombudsman vijftig kinderen uit om verder te praten. Ook zullen professionals hun mening geven. De resultaten van het onderzoek worden naar het ministerie van Sociale Zaken gestuurd.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Veel misstanden bij werken met behoud van uitkering

Bijstandsgerechtigden werken steeds vaker met behoud van uitkering. Maar daarbij gaat een hoop mis. Dat blijkt uit het zwartboek ‘Werken in de bijstand: allesbehalve gewoon goed werk’ van de FNV. De vakbond constateert dat er sprake is van verdringing van regulier werk, dat mensen slecht behandeld worden en dat bijna niemand van de bijstandsgerechtigden normaal loon voor reguliere werkzaamheden krijgt.
De FNV ontving meer dan honderd verhalen van bijstandsgerechtigden die werken met behoud van uitkering. In het zwartboek zijn tien verhalen gebundeld. Verhalen die vertellen over de uitzichtloze situatie van mensen, zonder loon, zonder kans op regulier werk en zonder begeleiding.

Lees meer >
Zwartboek direct downloaden >

Naar de top van de pagina

Werkzoekenden en het digitale loket van het UWV:  Doe mee aan het FNV onderzoek

Werkzoekenden kunnen vrijwel uitsluitend digitaal een WW-uitkering aanvragen en vacatures zoeken. Daar komen veel klachten over. Tevens heeft het kabinet  het sanctiebeleid aangescherpt. Werkzoekenden kunnen ook digitaal sancties opgelegd krijgen. De FNV wil een indruk krijgen van dit digitale sanctiebeleid. Ook onderzoekt  de FNV hoe werkzoekenden het  digitale loket ervaren.
FNV wil graag uw ervaringen weten. Met de resultaten gaat de vakcentrale dan naar cliëntenraden, politiek en het UWV.
Het invullen van de enquête neemt hooguit 15 minuten tijd in beslag. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Vult u liever een schriftelijk enquête in? Mail dan naar soerodjnie.dihal@vc.fnv.nl of bel 020 - 5816527 op maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 16.00 uur. U krijgt de enquête met een retourenvelop thuisgestuurd. Wilt u meer informatie, mail dan naar ans.pelzer@vc.fnv.nl of bel 020 - 5816654 op woensdag en donderdag.
Let op: de uiterste inleverdatum is 30 mei 2013.

Klik hier om mee te doen aan de enquête >

Naar de top van de pagina

Voorjaarsconferentie DISK 'Flexibel en bezield?'

Op dinsdag 19 maart 2013 (13.30 – 17.00 uur) organiseren Landelijk bureau DISK, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad en de Oecumenische Studiekring in Zalencentrum Vredenburg in Utrecht een bijeenkomst over het jaarthema van Arbeidspastoraat DISK 'Flexibel en bezield?' Over flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Meer lezen en aanmelding >

Naar de top van de pagina

Voordrachten voor de Ab Harrewijn Prijs 2013 gevraagd

Voor de editie van 2013 is de jury van de Ab Harrewijn Prijs op zoek naar voordrachten voor de uitreiking van de Prijs op 13 mei 2013. Het is deze keer de elfde keer dat de jury de Ab Harrewijn Prijs organiseert.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Voordrachten CIB-prijs

Voor de Cliënt in Beeld-prijs 2013 is de LCR op zoek naar cliëntenraden die zich niet alleen op hun eigen terrein richten, maar óók naar andere beleidsterreinen kijken. De LCR ziet graag dat personen niet per ‘regeling’ worden benaderd, maar als ‘geheel’. Iemand kan een WWB-uitkering hebben en tegelijkertijd een beroep moeten doen op de Wmo. Als regelingen samenhangen, helpt dat mensen juist verder. Samenspel en samenhang is dan belangrijk: het thema van de Cliënt in Beeld-prijs 2013. Meld u dus aan met goede initiatieven!

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Wie wint de Compassieprijs 2013?

Kent u iemand uit de mediawereld, die ‘harten heeft weten te verzachten en mensen heeft weten te verbinden’ en die wat u betreft een prijs verdient? Dan kunt u hem of haar nomineren voor de landelijke Compassieprijs 2013 die op 5 april in Groningen wordt uitgereikt. Nomineren kan tot 24 februari.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Verdien zorgkosten terug via uw belastingaangifte

(het bericht hierover in de vorige nieuwsbrief bevatte een link die nog niet werkte)
Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld zorg, hulpmiddelen of woningaanpassingen. Gelukkig zijn die kosten voor een groot deel  aftrekbaar via de belastingen. Op de website www.meerkosten.nl van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) kunt u precies zien, hoe u dat moet aanpakken. U kunt ook de brochure Belastingvoordeel 2012 bestellen.

www.meerkosten.nl >

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA