A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2013-3, 26 maart 2013

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:


Inspiratiedag CreativiteitInspiratiedag 'Creativiteit' op 15 juni 2013

Op zaterdag 15 juni 2013 organiseert de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA in Utrecht een landelijke inspiratiedag onder de titel ‘Creativiteit in de anti-armoedebeweging'. Het programma is nog niet rond, maar noteer het vast in uw agenda. U kunt zich ook reeds aanmelden.

Lees meer >

Hoe komt zij vooruit?

Om vast in je agenda te noteren: op 27 september a.s. organiseert de Arme Kant van Nederland/EVA een symposium in Utrecht waarop de situatie van vrouwen met een laag inkomen centraal zal staan. Wat vinden zij belangrijke punten om aandacht voor te vragen? Waar lopen zij tegen aan als zij hun positie willen verbeteren? Met ervaringsverhalen, voorbeelden van burgerinitiatieven en spre(e)k(st)ers uit bestuur en politiek. Nadere informatie over het programma volgt.

Arme Krant van Nederland maart 2013 verschenen

Het maartnummer van ons kwartaalblad 'De Arme Krant van Nederland' is uit. Op onze website zijn drie artikelen uit dit nummer te lezen.

Lees het artikel 'Contouren Participatiewet' >
Lees het artikel 'Werken in de bijstand' >
Lees het interview met Tineke van der Kraan van FNV Vrouwenbond >

Lees meer over De Arme Krant van Nederland en neem een abonnement >

Manifestatie Strijd voor Thuiszorg

Manifestatie op 6 april 2013 en petitie thuiszorg

Thuiszorgers organiseren samen met Abvakabo FNV een derde bijeenkomst in Den Haag. Het ziet er heel slecht uit voor de thuiszorg, maar ook voor andere vormen van (thuis)zorg. Bezuinigingen van het nieuwe Kabinet zorgen voor loondump en minder kwaliteit van zorg. Onder het motto 'Kom op 6 april naar de actiebijeenkomst. Strijd mee in de Strijd voor Thuiszorg' begint de demonstratie om 12.00 uur op het Malieveld in Den Haag.
Er kan ook een petitie worden ondertekend.

Lees meer over de actie >
Lees meer over (en teken) de petitie >

Vrouwen met passie?!

Onder het motto 'Vrouwen met passie?!' organiseert de Commissie Vrouwencontacten van de KNR op 12 april 2013 een netwerkdag. De commissie organiseert deze netwerkdag rondom een aantal thema’s om te zoeken naar passie en mogelijkheden tot verbinding. De thema’s die voor het voetlicht komen zijn: armoede (Erna Smeekens), onderwijs (Belinda Terlouw), vrouwenhandel (Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel), stedelijke emancipatie (Gerda de Vries) en Social Media (Berthe van Soest).
Deze netwerkdag vindt plaats in het Ontmoetingscentrum van de Zusters van Liefde, Oude Dijk 1a in Tilburg. De kosten voor de dag bedragen € 15,-.

Meer lezen en aanmelden >

Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen

De Europese Commissie registreerde op 14 januari 2013 het Europees Burgerinitiatief voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (EBI-OBI). Binnen nu en 14 januari 2014 wil de Vereniging Basisinkomen 500 miljoen burgers binnen de Europese Unie bereiken om 1.000.000 steunbetuigingen of handtekeningen te halen. 15 lidstaten nemen al deel aan dit initiatief. Daarvan moeten er tenminste 7 landen het voor hun land vereiste steunbetuigingen halen. Voor Nederland 19.500.
Vaker tekenen dan één keer - hetzij online, hetzij schriftelijk, hetzij in een combinatie - maakt beide steunbetuigingen ongeldig.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA