A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2013-4, 29 april 2013

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:


Logo Ab Harrewijn PrijsAb Harrewijn Prijs 13 mei 2013

Komt allen naar de uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs op maandag 13 mei 2013, vanaf 14.30 uur. Plaats van uitreiking is Kerkcentrum De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 in Den Haag.
De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft een stevige klus moeten klaren om uit de 15 voorgedragen mensen en hun activiteiten vijf nominaties te kiezen. Na stevig beraad heeft de jury de volgende vijf mensen en projecten genomineerd voor de uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2013:

  • Crystal Ziel Platform ‘Armoede raakt ons allemaal’ in Zwolle
  • Els Keet, vrijwilliger bij de Stichting ‘Ervaring die staat’ in Eindhoven
  • Lisa Paassen van Jongeren Advies Punt FSU in Skarsterlân
  • Toos Voorneveld van Fanga Musow, vrouwenopvang in Utrecht
  • Stef en Tineke van Veen van Stichting Incentive in Schiedam

Klik hier om meer te lezen over de genomineerden en de uitreiking >

Met creativiteit meer mens

Met creativiteit meer mensOp zaterdag 15 juni 2013 organiseert de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA in Utrecht een landelijke inspiratiedag onder de titel ‘Met creativiteit meer mens'.
In het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen is dat thema actueler dan ooit. Het vergt de nodige creativiteit om in tijden van crisis overeind te blijven en te blijven geloven in jezelf, in je medemens, in de toekomst. Maar waar de overheid zich steeds meer terugtrekt en het verwijzen naar ‘eigen kracht’ van mensen vaak een toverformule lijkt te zijn die neerkomt op ‘zoek het zelf maar uit’, daar wordt ook de creativiteit van mensen uitgedaagd, ontstaan soms verrassende initiatieven en gaan nieuwe bloemen bloeien.
Op 15 juni gaan we op een ontdekkingstocht naar de creativiteit in onszelf.

Lees meer over inhoud, programma en aanmelding >

Hoe kom jij vooruit?

Op 27 september organiseert de Arme Kant van Nederland/EVA een symposium waar we aandacht willen geven aan de vraag wat vrouwen met een laag inkomen nodig hebben om vooruit te komen. We willen kijken of we een lijst met actiepunten kunnen opstellen, gebaseerd op de reacties die we ontvangen. En we willen mensen zoeken die bereid zijn te helpen om die concrete punten dichterbij te brengen en te realiseren. Bestuurders, politici en anderen. Mensen die zich in willen zetten en committeren om echt, tastbaar, aanwijsbaar iets te bereiken.
Wij willen graag rechtstreeks van jou zelf horen wat jij vindt: met wat voor maatregel zou jij echt geholpen zijn? Wat zou jou een stap vooruit helpen? Of anders gezegd: wat voor drempel of barrière zou er uit de weg geruimd moeten worden, waardoor het voor jou mogelijk wordt om je situatie te veranderen en te verbeteren? Laat ons, liefst zo snel mogelijk maar in elk geval vóór 1 juni a.s., weten wat voor punten voor jou belangrijk zijn. Dat kan via e-mail neldeboer@armekant-eva.nl, per post Luijbenstraat 17, 5211 BR Den Bosch of telefonisch 073 - 612 1939.

Lees meer >

Inschrijving Vakantiebank 2013 geopend

Na twee succesvolle jaren deelt De Vakantiebank ook dit jaar weer gratis vakanties uit aan gezinnen die er nodig tussenuit moeten. Na een lange tijd van voorbereiding en het verzamelen van vakanties, vrijwilligers en donateurs, is de inschrijving voor De Vakantiebank 2013 geopend. Ook dit jaar worden weer vakanties uitgedeeld aan mensen die er nodig even tussenuit moeten, omdat het behoorlijk tegen kan zitten. Dit kan bijvoorbeeld komen door langdurige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een slepende ziekte binnen het gezin.

Lees meer over de vakanties >
Direct aanmelden >

Vervolgenquête Ombudsman

Onlangs presenteerde de Nationale Ombudsman zijn jaarverslag over de onbegrijpelijke overheid. Bureaucratie, complexiteit en gebrek aan empathie worden genoemd als knelpunten in de communicatie met de overheid. De overheid is zo ingewikkeld dat je als burger gemakkelijk vastloopt.
De Nationale Ombudsman wil graag het thema complexiteit verder verdiepen in een vervolgenquête, te presenteren op 31 mei 2013 tijdens de zogeheten 'ombudslezing'. De reacties worden ook gebruikt tijdens gesprekken met politici, bestuurders en ambtenaren.
Lever voor 31 mei uw bijdrage aan de vervolgenquête die 'complexiteit onder de loep'.

Naar de enquête >

Enquête afschaffing alleenstaande oudertoeslag

Het Kabinet wil m.i.v. 2015 de alleenstaande ouderkorting afschaffen. Dit kan grote gevolgen hebben voor het inkomen van alleenstaande ouders. Voor de lagere inkomens zal de afschaffing (gedeeltelijk) worden gecompenseerd, voor de inkomens boven € 30.939 niet. Omdat nog niet duidelijk is wat de effecten voor alleenstaande ouders precies zullen zijn, wil FNV Vrouw graag van alleenstaande ouders zelf horen wat dit in hun situatie zal betekenen.
Bent u een betaald werkende alleenstaande moeder? Doe dan mee aan het onderzoek door de enquête in te vullen. Om deel te nemen moet u als wachtwoord invullen: ouder. Bent u zelf geen alleenstaande ouder maar kent u wel alleenstaande ouders wel, wilt u deze oproep dan doorsturen?

Ga naar de enquête >

Verslag LCR-congres

Op 11 april vond het jaarlijkse congres plaats van de Landelijke Cliënten Raad. Met de Ab Harrewijnrede door de nationale Ombudsman, de uitreiking van de Cliënt in Beeldprijs, een vrolijke noot door Riet Karsenbarg, en diverse presentaties en workshops. Een uitgebreide impressie van deze dag is te vinden op de website van de LCR.

Lees meer >

Koepel Wmo-raden stuurt brandbrief aan politiek Den Haag

Met deze brandbrief, die mede ondertekend werd namens 127 lokale Wmo-raden, vraagt de Koepel Wmo-raden dringend aandacht voor het volgende: “Er ontstaat sinds kort steeds vaker onrust en ongerustheid bij de lokale Wmo-raden als zij zien hoe “hun” gemeente worstelt met de inhoud en de snelheid van de lopende en komende transitieprocessen. Zij vrezen in toenemende mate dat de gemeente het misschien wel niet gaat redden. (…) Deze Wmo-raden, lokale burgeradviesraden, zijn lokaal nauw betrokken bij de Wmo en de komende transities. Ze bestaan uit goed geïnformeerde en zeer betrokken burgers en ervaringsdeskundigen. De Wmo-raden spreken zonder eigenbelang maar vertegenwoordigen wel de burgers van hun steden en dorpen in Nederland.
Deze Wmo-raden geven nu een dringend signaal af. Zij zien van dichtbij dat de combinatie van drie transities, de transformatie van het lokale sociale domein en de bezuinigingen niet goed gaat uitwerken. Niet voor de gemeente zelf maar vooral ook niet voor de burgers, en de kwetsbare burgers waar het in feite om gaat, in het bijzonder.”

Lees hier de hele brief >

Van klacht naar kracht

Onder die titel 'Van klacht naar kracht’ organiseert FAM/Expertisecentrum voor  Vrouwenvraagstukken (voorheen Limburgse Vrouwenraad) in samenwerking met Stichting Wilskracht op 23 mei a.s. een symposium van 13 – 17 uur in Zalencentrum ‘De Schakel’ in Reuver. Centraal staat de vraag: "Hoe kan de cliënt zelf handen en voeten geven aan burgerschap, met name op het terrein van de zorg?" Over eigen regie en empowerment.

Klik hier voor nadere informatie en aanmelding >

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA