A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2013-6, 24 juni 2013

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:

Naar de top van de pagina

Met creativiteit meer mens

Impressie Inspiratiedag 'Met creativiteit meer mens', 15 juni

Er komt in de samenleving een heleboel op ons af. Nu moet er weer 6 miljard extra bezuinigd worden. Op wat voor manier gaan we dat merken in ons dagelijks leven? Hoe gaan we om met alles wat er op ons af komt? Met een overheid die zich steeds meer terugtrekt en zegt dat mensen hun ‘eigen kracht’ moeten gebruiken, ontstaan er misschien nieuwe kansen. Maar daar kun je wel wat creativiteit bij gebruiken. Zo’n 50 deelnemers onderzochten op de Inspiratie- en ontmoetingsdag van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA hun eigen creativiteit aan de hand van muziek, haiku of het maken van een wensbord.

Lees meer >
Bekijk de foto's >

Actie voor goede zorg

Actie voor goede zorg, 8 juni

Zorgmedewerkers van Abvakabo FNV en sympathisanten hebben op zaterdag 8 juni in Amsterdam massaal geprotesteerd tegen de drastische bezuinigingen in de thuiszorg. In het Oosterpark verzamelden zich in totaal 5.000 mensen uit de (thuis)zorg en mensen die de zorg een warm hart toedragen. 'Handen thuis Rutte!' was het motto.

Lees meer >
Bekijk de foto's >

Hub Crijns ontvang lintje van burgemeester Wolfsen van Utrecht

Hub Crijns geridderd

Hub Crijns heeft zijn sporen verdiend in de anti-armoedebeweging. Al vanaf het prille begin van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA is hij er bij. Al ruim 25 jaar is hij directeur van het interkerkelijke bureau voor arbeidspastoraat DISK, waaronder ook de werkgroep opereert. Daarnaast is hij betrokken bij tal van organisaties en initiatieven. Voor zijn verdiensten ontving hij op 28 mei van burgemeester Wolfsen van Utrecht het lintje dat hoort bij 'Ridder in de Orde van Oranje-Nassau'.

Lees meer in een kort artikel >
Lees meer in een langer artikel >
Bekijk de foto's >

Jaarbericht 2012Jaarbericht 2012 verschenen

Ieder jaar maakt de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA een bericht over de werkzaamheden in het voorgaande jaar. Geen uitgebreid jaarverslag, maar een compact overzicht van de belangrijkste activiteiten en publicaties. In 12 pagina's woord en beeld krijgt u een snel inzicht in wat er gebeurd is.

U vindt in dit Jaarbericht informatie over:

  • De werkgroep
  • Jubileum
  • Economie, Vrouwen en Armoede
  • Publicaties en communicatiemiddelen
  • Sociale Alliantie
  • Samenwerkingsprojecten


Klik hier om het Jaarbericht 2012 te downloaden >

Handreiking werkloosheid en de kerken

Handreiking werkloosheid en kerken

In nummer 2, 2013, van het blad ‘Ondersteboven’ van DISK gaan enkele artikelen in op de huidige werkloosheid, wat kerken kunnen doen en hoe kerken actief kunnen zijn met jeugdwerkloosheid. En rond rechtvaardige economie wordt ingegaan op oorzaken van de crisis en uitzichten op een uitweg eruit.
Wat kunnen kerken doen in geval van werkloosheid? Het is belangrijk is om te realiseren dat kerken in alle taken aandacht kunnen geven aan het thema en aan de mensen die zonder baan zijn: in het pastoraat, in de eredienst en verkondiging, in de catechese, in vorming en toerusting, in het diaconaat. De jeugdwerkloosheid en ontwikkelingen in de thuiszorg krijgen aparte aandacht in de brochure.
De huidige economische crisis heeft een oorsprong in de internationale kredietcrisis. Hoe zat die ook alweer in elkaar? Waar komt het vandaan? Hebben we oplossingen voor handen? Ook dat krijgt aandacht in het blad. En het verlangen naar een economie die dienstbaar is aan mensen en schepping en duurzaam rechtvaardig is, komt uitvoerig aan de orde.
Het themanummer ‘Jong én oud werkloos’ is nummer Ondersteboven 2013-2 en kost 2,50 exclusief portokosten. Bestellen kan via www.disk-arbeidspastoraat.nl of info@disk-arbeidspastoraat.nl.

Lees meer >

Pact voor kinderen in armoede

Jeugdsportfonds & Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld Nederland, Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige Job, Resto VanHarte en Voedselbanken Nederland slaan de handen ineen in een Pact voor kinderen in armoede. Deze particuliere organisaties vragen de staatssecretaris en Tweede Kamer om het beschikbare geld voor bestrijding van armoede voor een groot deel ten goede te laten komen aan kinderen. Zij doen een oproep om het beschikbare geld niet alleen door te geven aan gemeenten, als uitvoerders van het armoedebeleid, maar ook direct aan deze  organisaties. De Kinderombudsman Marc Dullaert vindt dit een goed initiatief. De Kinderombudsman is in februari een onderzoek gestart naar kinderen in armoede. Hij wil met dit onderzoek inzicht krijgen in hoe kinderen het ervaren om in armoede op te groeien. De resultaten van het onderzoek worden begin juli gepubliceerd.

Bekijk de petitie >

Eropuit met de gideonsbende

Aan de Franciscaanse Beweging is een 'gideonsbende' verbonden. De Gideonsbende heeft een zomeractie: 'Eropuit - eenoudergezinnen en vakantie'.
De nieuwe actie van 2013 is gericht op kinderen in eenoudergezinnen die niet met vakantie kunnen. De gideonsbende roept op om in de zomermaanden die kinderen iets leuks aan te bieden, zoals een rugzakje gevuld met bijvoorbeeld teken- en knutselspullen, een boekenbon, iets lekkers; trein- en pretparkkaartjes van supermarkten; boeken en spellen die ongebruikt in de kast staan.
Een flyer met suggesties en tips is te verkrijgen via info@franciscaansegideonsbende.nl.

Lees meer >

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA