A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2013-7, 9 juli 2013

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:

 

De Arme Krant van Nederland, juni 2013

Lees artikelen uit het juninummer van De Arme Krant van Nederland

De Arme Krant van Nederland verschijnt vier maal per jaar. Het juninummer is nu uit: 36 pagina's met nieuws van de werkgroep en vele landelijke en regionale organisaties, achtergronden, interviews, columns, de speciale rubriek 'De Boodschappenmand' en veel andere wetenswaardigheden uit de anti-armoedebeweging. Op onze site kunt u een paar artikelen lezen:

Naar de top van de pagina

Vooraankondiging Alliantiedagen

De Alliantiedagen 2013 krijgen het motto 'Groeien in kracht' mee. Ze vinden plaats op:

 • 4 oktober regio Oost, Zutphen
 • 11 oktober regio Zuidwest, Rotterdam
 • 17 oktober regio Noord, Beilen
 • 25 oktober regio Zuidoost, Roermond
 • 1 november regio Noordwest, Amsterdam-Sloterdijk

Het programma is nog niet definitief rond, maar wel voor een groot deel. Aanmelden is al mogelijk.

Klik hier voor meer informatie >

Naar de top van de pagina

Voorbeeldbrieven om naar de gemeente te sturen

Zeker nu er in het sociale domein steeds meer beleid en uitvoering bij de gemeenten komt te liggen, is het van groot belang dat groepen van belanghebbenden en bondgenoten invloed uitoefenen voor een zo goed mogelijk beleid. Voor wie daar wat ondersteuning bij kan gebruiken, is er een aantal voorbeeldbrieven beschikbaar, waar groepen hun voordeel mee kunnen doen.

 • De Sociale Alliantie heeft gemeenten een brief gestuurd waarin er op aangedrongen wordt om de drie decentralisaties goed op elkaar af te stemmen en nadrukkelijk aandacht te hebben voor de gevolgen voor de positie van mensen met de laagste inkomens. De brief is te gebruiken of er kan aan worden gerefereerd bij contacten met B&W, Gemeenteraad en/of gemeenteraadsleden.
  Klik hier om deze brief te downloaden >
 • De Rotteramse Sociale Alliantie (Rosa) is geschrokken van het Koopkrachtonderzoek in de gemeente. In een brief aan de Gemeenteraad pleit Rosa voor goede armoedebestrijding en doet een paar concrete suggesties, waar het platform ook medewekring aan wil verlenen. Mogelijk een voorbeeld dat na te volgen is.
  Klik hier om de brief te downloaden >
  Klik hier om meer te lezen over de voorstellen >
 • Stichting CliP heeft een voorbeeldbrief gemaakt om te sturen aan B&W, Gemeenteraad en/of gemeenteraadsleden in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Ver weg? Nee, het opstellen van verkiezingsprogramma's begint nu al.
  Klik hier om de voorbeeldbrief te downloaden >

Naar de top van de pagina

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013

De normbedragen voor uitkeringen in Nederland worden twee maal per jaar bijgesteld: op 1 januari en op 1 juli. De bedragen die gelden per 1 juli 2013 kunt u vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Klik hier om de bedragen te bekijken >

Naar de top van de pagina

Hoofdlijnen Participatiewet

Er is al geruime tijd een nieuwe wet in voorbereiding die Bijstand, Wajong (jonggehandicapten) en WSW (Sociale Werkplaatsen) gaat samenvoegen. De wet heette eerst Wet Werken naar Vermogen. Die werd na de verkiezingen bijgesteld en kreeg de naam Participatiewet. Eind 2012 kwam staatssecretaris Klijnsma met een Contourennota. In april werd een Sociaal Akkoord tussen werkgevers, werknemers en kabinet gesloten, dat consequenties heeft voor de Participatiewet. Naar aanleiding daarvan heeft Klijnsma een nieuwe brief met Hoofdlijnen naar de Kamer gestuurd.
Inmiddels is over deze nieuwe hoofdlijnen het nodige te vinden op het internet. Wij verwijzen naar de berichtgeving op de website van Divosa (de vereninging van directeuren van sociale diensten).

Klik hier voor een bericht met samenvatting van de belangrijkste punten uit de Hoofdlijnenbrief >
Klik hier om de Hoofdlijnenbrief van staatssecretaris Klijnsma te doenwloaden >

Naar de top van de pagina

Intensivering armoede- en schuldenbeleid

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft een brief aan de Kamer gestuurd over plannen om wat extra's te doen rond de toenemende problemen van armoede en schulden.

Download de brief >

Naar de top van de pagina

Klachten over Werk.nl

Het UWV, het uitvoeringsorgaan dat onder meer de WW en de WIA uitvoert, werkt voor de begeleieding van werklozen de laatste jaren met een digitaal loket: Werk.nl. FNV heeft naar aanleiding van veel signalen dat deze dienstverlening slecht werkt onderzoek onder de achterban gedaan. De resultaten rond bereikbaarheid, fuctioneren, en de gevolgen voor de werkzoekenden geven een dramatisch beeld. Dat bleek bij de presentatie van het eindrapport op 2 juli jl.

Klik hier voor een bericht over dit onderzoek >
Klik hier om het onderzoek te downloaden >

Naar de top van de pagina

Vierde Wereld Verkenningen 20

ATD Vierde Wereld geeft een brochure uit over de VN Richtlijnen inzake extreme armoede en mensenrechten. De brochure becommentarieert deze richtlijnen van de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties en beschouwt het document als een doorbraak in het denken over extreme armoede. De brochure is voor 3 euro (incl. verzendkosten) te bestellen bij ATD Vierde Wereld.

Klik hier om naar de bestelsite te gaan >

 

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA