A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2013-8, 29 augustus 2013

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:

 

Symposium Hoe komt zij vooruit? 27 september 2013

Hoe komt zij vooruit?
Symposium 27 september

Op vrijdagmiddag 27 september a.s. organiseert de Arme Kant van Nederland/EVA in Utrecht een symposium onder de titel ‘Hoe komt zij vooruit? Vrouwen met een laag inkomen aan het woord’. Deze titel bouwt voort op het interviewboek dat we eerder uitgaven: ‘Zij wil vooruit’.

Op dit symposium, dat geleid zal worden door presentatrice Jacobine Geel, staat centraal wat vrouwen met een minimuminkomen te zeggen hebben over hun leefsituatie en toekomstperspectief. (Hoe) zien zij kansen op verbetering? Wat is daarvoor in hun ogen nodig? Wat ervaren zij als barrières op hun pad? Wat noemen zij als vormen van ondersteuning waar ze echt iets aan zouden hebben?

Deelname is gratis.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden >

Naar de top van de pagina

Alliantiedagen

De Alliantiedagen 2013 krijgen het motto 'Groeien in kracht' mee. De inschrijving is nu geopend. Ze vinden plaats op:

  • 4 oktober regio Oost, Zutphen
  • 11 oktober regio Zuidwest, Rotterdam
  • 17 oktober regio Noord, Beilen
  • 25 oktober regio Zuidoost, Roermond
  • 1 november regio Noordwest, Amsterdam-Sloterdijk

Het programma voor regio Oost 4 oktober Zutphen staat hier.
Voor regio Zuidwest, Rotterdam 11 oktober, klik hier.
Meer informatie en overige data staan in de folder Alliantiedagen 2013, of kijk op www.socialealliantie.nl.

Klik hier voor aanmelding voor de Alliantiedagen.

Naar de top van de pagina

Presentatie resultaten Armoedeonderzoek 2013

Op 31 oktober 2013 zullen de resultaten van het oecumenisch Armoedeonderzoek 2013 gepresenteerd worden. Ook vele protestantse diaconieën hebben hieraan meegedaan. Het onderzoek zal de actuele trends weergeven van de diaconale hulpverlening van kerken op terrein van armoedebestrijding. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor verbeteringen van het (lokale) overheidsbeleid en de eigen aanpak van diaconieën. Het onderzoek zal door Ds. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en Mgr. de Korte, Bisschop van Bisdom Groningen-Leeuwarden, aangeboden worden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma. Met vertegenwoordigers uit politiek, kerken en lokale projecten wordt verder gediscussieerd over de rollen van overheden en kerken bij armoedebestrijding.

Na de presentatie zullen de resultaten gepubliceerd worden op
www.kerkinactie.nl/armoedeonderzoek

Naar de top van de pagina

Geloof en economie en het perspectief op de economische crisis, symposium 4 oktober 2013

De Raad van Kerken in Nederland publiceert ten bate van de bezinning binnen en buiten de kerken over de financiële crisis een brochure, geschreven door leden van de beraadgroep Samenlevingsvragen.
De brochure Geloof en economie en het perspectief op de economische crisis wordt op 4 oktober a.s. gepresenteerd tijdens een symposium in de Bergkerk in Amersfoort. De brochure zal daar ook te koop zijn (eenmalig voor € 4,00).

Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor het symposium >

Naar de top van de pagina

Profiteer snel van aftrekposten die verdwijnen

In 2013 zijn voor het laatst specifieke zorgkosten aftrekbaar voor de belasting. Dat scheelt een slok op een borrel, want deze post kon een leuke besparing opleveren op de te betalen belasting. Reken tijdig uit of je er dit jaar nog voor in aanmerking komt en profiteer nog snel!
Sommige zorgkosten heb je niet in de hand. Andere kun je een beetje sturen. Denk aan kronen en bruggen of andere ingrepen in het gebit. Ook medisch noodzakelijke aanpassingen in huis of aan de auto, komen dit jaar voor het laatst voor aftrek in aanmerking. Denk verder aan bepaalde hulpmiddelen, zoals steunzolen. (brillen, gehoorapparaten en rollatoren mogen helaas in 2013 al niet meer worden afgetrokken) Wil je weten of je voor aftrek in aanmerking komt, volg dan het stappenplan op de website van Geld en Recht:

Klik hier >

Naar de top van de pagina

ZOB-Zuid viert 25-jarig jubileum

De Stichting Zorg Om Boer en Tuinder, ZOB-Zuid heeft in september a.s. 25 jaar bestaan. Het woord ‘vieren’ valt moeilijk. Toch wil het bestuur met de vrijwilligers stil staan bij de steun die gegeven is aan de vele boeren- en tuinders gezinnen die met hun bedrijf in moeilijkheden verkeerden of al of niet gedwongen moesten beëindigen.
De bijeenkomst zal plaats vinden op woensdagmiddag 23 oktober 2013 in het gemeenschapshuis Nia Doma in Boekel, waarvan het programma volgt.

Voor informatie en aanmelden kunt u mailen naar:
brabant-limburg@zorgomboerentuinder.nl

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA