A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2013-9, 3 oktober 2013

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:


Werkgroep stuurt voorstellen voor verbetering van het anti-armoedebeleid naar de politiek

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA volgt de politieke ontwikkelingen op de terreinen van sociale zekerheid, armoede, schuldenproblematiek en zorg aandachtig. We vinden het van groot belang dat, juist in economisch zware tijden, beleidskeuzen worden gemaakt waardoor armoede en ongelijkheid niet verder toenemen, maar juist afnemen. De werkgroep doet in een zevental punten voorstellen voor verbetering van het anti-armoedebeleid. Die hebben we onder de aandacht gebracht van de Kamerfracties van de politieke partijen, de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister en staatssecretaris.

Lees de voorstellen >

Naar de top van de pagina

Symposium Hoe komt zij vooruit? 27 september 2013

Hoe komt zij vooruit?
Verslag symposium 27 september

De Arme Kant van Nederland/EVA organiseerde op 27 september in Utrecht een symposium met de titel ‘Hoe komt zij vooruit?’. Ongeveer 90 mensen volgden een boeiend programma waarin de situatie van vrouwen met een minimuminkomen werd besproken.

Lees een verslag van de bijeenkomst >
Bekijk de foto's van de dag >

Naar de top van de pagina

Vrowuenspecial 'Samen sterker'

Vrouwenspecial 'Samen sterker'

Ter gelegenheid van het symposium geeft de werkgroep in september 2013 een vrouwenspecial uit onder de titel 'Samen sterker'. Deze special bevat bijdragen over verleden, heden en toekomst van de EVA-beweging, ervaringsverhalen van vrouwen die 'vooruit proberen te komen', en inspirerende artikelen over projecten van en voor vrouwen met een minimuminkomen.

Klik hier voor meer informatie >
Klik hier om de special te downloaden >

Naar de top van de pagina

Demonstratie tegen bezuinigingen

Op 21 september jl. liepen 5000 mensen van het Beursplein in Amsterdam naar het Jonas Daniël Meierplein. Zij demosntreerden tegen de bezuinigingsplannen die de regering op Prinsjesdag aankondigde.
De vakbeweging is van plan een nieuwe manifestatie te organiseren op 30 november.

Klik hier voor een fotoreportage van de demonstratie van 21 september >
Klik hier voor een nieuwsbrief over de demonstraties >

Naar de top van de pagina

Eerlijk zullen we alles delen

Eerlijk zullen we alles delen - symposium 30 november 2013

In vervolg op het in november 2012 georganiseerde Symposium ‘Eerlijk duurt het langst’ organiseren arbeidspastoraat DISK, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en Justitia et Pax op 30 november a.s. het symposium ‘Eerlijk zullen we alles delen’. Dit motto met een knipoog naar het Sinterklaasfeest een paar dagen later.
Het symposium ‘Eerlijk zullen we alles delen’ zal plaatsvinden op zaterdag 30 november van 10:00 tot 16:00 uur op het Ds. Pierson College, Geraert Ter Borchstraat 1, 5212 CZ ’s-Hertogenbosch (vlakbij het NS station
’s-Hertogenbosch Oost).
De centrale inleiding wordt verzorgd door Dr. Theo Salemink. Hij is historicus en theoloog, verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie aan de Universiteit van Tilburg.
De nadruk ligt vervolgens op workshops. Eén van de workshops wordt verzorgd door de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, onder de titel 'Barmhartigheid en gerechtigheid'.

Klik hier om meer te lezen >
Klik hier om de uitnodigingsfolder te downloaden >
Klik hier om meer te lezen over de workshops >

Naar de top van de pagina

17 oktober Werelddag van verzet tegen extreme armoede

Dabar, het interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen en de gemeente Emmen trekken gezamenlijk op om aandacht te besteden aan het onderwerp armoede. Op donderdag 17 oktober 2013 tussen 14.00 en 17.00 uur wordt er in De Opgang, Mantingerbrink 199 te Emmen een themamiddag gehouden over armoede en aspecten die hiermee verband houden.

Er zijn op 17 oktober in het kader van de Werelddag van verzet tegen extreme armoede ook activiteiten in Amersfoort, Arnhem, Den Haag, Heerlen en Zwolle.

Lees meer over deze activiteiten >

Naar de top van de pagina

Qracht500

Zet verhalen van mensen in armoede qracht bij en doneer aan eenmalig magazine Qracht 500, met een knipoog naar Quote 500. Maak kennis met de eerste 120 mensen die Annemiek Onstenk interviewde op www.qracht500.nl. Het magazine verschijnt eind 2013/begin 2014 en wordt toegestuurd aan 2000 beslissers van Nederland.
Laat de verhalen hun weg vinden naar publiek en politiek en doe mee.

Kijk op de website >

Naar de top van de pagina

Kloof tussen arm en rijk groeit sneller dan gedacht

De kloof tussen arm en rijk is in Nederland de laatste decennia een stuk sneller gegroeid dan gedacht. De onderkant van de inkomenspiramide, de 10 procent minst verdienende huishoudens, is er sinds 1977 qua reëel inkomen 30 procent op achteruitgegaan, terwijl alle inkomensgroepen daarboven er juist op vooruitgingen.
Dat blijkt uit donderdag gepresenteerd onderzoek van het Amsterdamse Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam naar inkomensongelijkheid tussen 1977 en 2011.

Lees het artikel in de Volkskrant hierover >

Naar de top van de pagina

Sociale Alliantie schrijft brief aan gemeenten over extra gelden

Veel gemeenten doen hun best om de pijnlijke situatie van deze burgers te verzachten. Voor de komende jaren heeft het kabinet plannen om gerichte compensatie te verstrekken aan groepen die specifiek getroffen worden door bezuinigingen of beleidswijzigingen. Dat gebeurt steeds via het storten van gelden in het gemeentefonds. Die gelden zijn doorgaans niet geoormerkt. Dat betekent dat in iedere gemeente erop toegezien moet worden dat die gelden inderdaad besteed worden aan het doel waarvoor ze gegeven zijn.
Daarover stuurde de Sociale Alliantie op 20 september een brief aan alle gemeenten.

Download de brief >

Naar de top van de pagina

Divosa Factsheets Miljoenennota 2014

Medewerkers van gemeenten en Divosa hebben de Prinsjesdagstukken nauwkeurig gelezen en de belangrijkste plannen en wijzigingen in kaart gebracht. Financiële specialisten van BMC hebben de financiën voor sociale diensten op een rij gezet. Al deze informatie is gebundeld in vier factsheets die men kan downloaden. Het gaat om:
Factsheet analyse Miljoenennota onderdeel Werk en Inkomen
Factsheet gevolgen Miljoenennota 2014 voor WWB-Inkomensdeel
Factsheet gevolgen Miljoenennota 2014 voor Participatiebudget
Factsheet gevolgen Miljoenennota 2014 voor overige onderdelen

Ga naar de downloadpagina >

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA