A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2014-1, 30 januari 2014

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:


Vakantiegids 2014

Nieuwe Gids Betaalbare Vakanties beschikbaar

In de Gids Betaalbare vakanties bundelt de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA elk jaar beschrijvingen, adressen en weblinks van organisaties die betaalbare vakanties aanbieden. De gids voor 2014 verschijnt om budgettaire redenen niet in druk. De nieuwe gids is wel gratis te downloaden.

Lees meer >

Koopkracht 2014: Grote groepen in de plus

volgens het Nibud ziet het er in 2014 na jaren van koopkrachtdaling weer wat beter uit voor de Nederlandse huishoudens. Voor veel huishoudens stijgt de koopkracht. De koopkracht ziet er door een lage inflatie, een lagere premie voor de (basis)zorgverzekering en het verlagen van het belastingtarief van de eerste schijf, in 2014 beter uit dan het Nibud met Prinsjesdag op basis van de Miljoenennota berekende. De nieuwste berekeningen laten zien dat zowel de meeste werkenden als bijstandsgerechtigden er in 2014 op vooruit gaan. Ouderen en huishoudens waarvan maar een van de partners werkt, leveren echter bijna allemaal in. Ook werkenden met een inkomen hoger dan 50.000 euro bruto per jaar ervaren een (lichte) koopkrachtdaling. Met de vernieuwde Nibud Koopkrachtberekenaar kan iedereen kijken hoeveel hij er in 2014 persoonlijk op voor- of achteruit gaat.

Lees meer >

Nibud Koopkrachtberekenaar

De nieuwste koopkrachtcijfers zijn terug te vinden in de Nibud Koopkrachtberekenaar. Met deze gratis tool kan bekeken worden hoeveel euro je er in 2014 op voor- of achteruit gaat. Dit kan aanleiding zijn om de huishoudportemonnee goed onder de loep te nemen. Want al ziet het er voor veel huishoudens goed uit, de koopkrachtstijging is voor de meesten na veel moeilijke jaren hard nodig.

Ga naar de koopkrachtberekenaar >

Ieder(in)

CG-Raad (Chronisch Zieken en Gehandicapten) en Platform VG (Verstandelijk Gehandicapten) zijn per 1 januari 2014 gefuseerd. De nieuwe organisatie heet Ieder(in). Het is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. De organisatie is te vinden op de nieuwe website www.iederin.nl.

Ga naar de website >

Belastingaftrek van zorgkosten

Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!

Lees meer >

Qracht 500

Eenmalig magazine 'Qracht 500' komt in februari in de winkels. Het blad, met een knipoog naar Quote 500, wil armoede op een positieve manier onder de aandacht brengen. Journaliste Annemiek Onstenk interviewde ruim 150 mensen. De geportretteerden hebben zeer uiteenlopende achtergronden. Zij zijn werkloos, werkzoekend of werkend, chronisch ziek, failliet gegaan, verslaafd, depressief, gescheiden, gedetineerd geweest, illegaal, dakloos en hebben schulden. Of een combinatie daarvan. Zij hebben ook moed, doorzettingsvermogen, trots, humor, vitaliteit en veerkracht. De meeste geïnterviewden leven van een uitkering of leefgeld. Ook komen werkende armen, mensen zonder inkomen en mensen die de armoede voorbij zijn aan het woord.

Neem vast een kijkje op de website >

Kansvoormijnkind.nl

In januari 2014 lanceren Stimulansz en het Nibud met steun van het ministerie van SZW kansvoormijnkind.nl. Hiermee kunnen gemeenten arme gezinnen in hun woonplaats informatie bieden over geldzaken en minimaregelingen.

Ga naar de website >

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA