A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2014-3, 4 maart 2014

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:


eVA-delegatie op bezoek bij Jetta Klijnsma

EVA-delegatie in gesprek met staatssecretaris Klijnsma

Op 30 januari jl. ging een kleine delegatie vrouwen op bezoek bij Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onderwerp van gesprek was ‘de arbeidsmarktpositie van vrouwen met een minimuminkomen’. Het bezoek vond plaats op uitnodiging van de staatssecretaris en vloeide voort uit de Actiepunten die geformuleerd waren door de deelnemers aan het symposium dat AKN/EVA in september 2013 organiseerde rond het thema ‘Hoe komt zij vooruit?’ De delegatie stond onder leiding van Nel de Boer, tot voor kort stafmedewerker van AKN/EVA.

Lees het verslag >

Naar de top van de pagina

Eerlijk zullen we alles delen

Eerlijk zullen we alles delen - verslag symposium

Op 30 november 2013 organiseerden Arbeidspastoraat DISK, Justitia et Pax en de Konferentie Nederlandse Religieuzen een symposium, dat met een knipoog naar het Sinterklaasfeest de titel droeg: ‘Eerlijk zullen we alles delen’. Er waren boeiende inleidingen en een groot aantal workshops. De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA versorgde ook een workshop over 'barmhartigheid en gerechtigheid'..

Lees een impressie van de dag >
Download het verslagboek met toespraken, workshops en meer >

Naar de top van de pagina

Sociale Alliantie stuurt brief over overheidsrapportages

Het ministerie van SZW heeft concepten van rapportages NHP 2014 (Nationaal Hervormingsprogramma) en NSR 2014 (Nationale Sociale Rapportage) gestuurd aan een aantal landelijke organisaties en deze de gelegenheid geboden om op- en aanmerkingen te maken op de conceptteksten. De Sociale Alliantie volstaat met een kort commentaar, waarin ze nadrukkelijk afstand neemt van de strekking van beide rapporten. Waarom? Omdat deze rapporten geen eerlijk beeld geven van de dagelijkse werkelijkheid van honderdduizenden huishoudens in Nederland die geconfronteerd worden met armoede.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Weg uit de crisis - Conferentie Kerken, Humanisten en Vakcentrales

Sinds 1981 houden bestuurlijke delegaties van de Raad van Kerken in Nederland, het Humanistisch Verbond en Humanitas en de vakcentrales FNV en CNV een topconferentie: de zogenoemde KHV Conferentie (Kerken, Humanisten en Vakcentrales). De conferentie van 30 januari 2014 ging over ‘Weg uit de crisis’ en de FNV was in Amsterdam de gastheer.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Regionale bijeenkomsten EAPN

Het European Anti Poverty Network Nederland (EAPN) organiseert regionale bijeenkomsten (middagen) in het kader van bejegening en dialoog. Doel is om de het onderlinge contact (de bejegening) tussen klant en ambtenaar een positieve impuls te geven door de dialoog met elkaar aan te gaan, door ontvankelijk te zijn voor de ander en gezamenlijk te ontdekken, te leren en te begrijpen hoe we elkaar in de toekomst beter kunnen bejegenen.

Donderdag 6 maart 2014 te Leeuwarden (Friesland, Groningen, Drenthe)
Dinsdag 11 maart 2014 te Breda (Noord-Brabant, Limburg, Zeeland)
Donderdag 3 april 2014 te Delft (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht)
Donderdag 10 april 2014 te Deventer (Overijssel, Gelderland, Flevoland)

Klik hier voor meer informatie en aanmelden >

Naar de top van de pagina

Tweede Kamer stemt in met Participatiewet

Op 20 februari is de veel besproken 'Participatiewet', een regeling voor Wajong, Sociale Werkvoorziening en Bijstand, door de Tweede Kamer aangenomen. Door eerdere akkoorden met sociale partners en oppositiepartijen zijn er de odige wijzigingen in de oorspronkelijke plannen doorgevoerd. De Eerste Kamer moet er nog over debatteren. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2015.
In de Arme Krant van Nederland van maart 2014 hopen wij een overzicht van de belangrijkste punten te geven. Voor nu verwijzen we naar:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid >
VNG >
Divosa >

Naar de top van de pagina

Wmo 2015

Het wetsvoorstel voor de Wmo 2015 is op 13 januari 2014 door staatssecretaris Van Rijn naar de Tweede Kamer gestuurd. In een extra nieuwsbrief zet 'Aandacht voor iedereen' enkele belangrijke verschillen en overeenkomsten tussen de huidige Wmo en het nieuwe wetsvoorstel op een rij.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Wonderen doen met weinig geld

FNV Vrouw voert i.s.m. NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) het project ‘Wonderen doen met weinig geld’ uit.
Vrouwen zijn vaak van jongs af aan gewend om met weinig geld om te gaan, zeker de oudere generaties. Ze kunnen wonderen doen met weinig geld. Daar ligt ook hun kracht. Met dit project willen we die kracht versterken. 50Plus vrouwen uit verschillende bevolkingsgroepen ontmoeten elkaar; ze delen hun ervaringen en inzichten over hun leven, de eigen inkomenssituatie en de mogelijkheden om die te verbeteren.
Tijdens het project werkten de deelnemende vrouwen onder andere aan een Tipwijzer met goede tips uit de praktijk.

Lees meer >
Download de Tipwijzer >

Naar de top van de pagina

Netwerk voor alleenstaande ouders

FNV Vrouw heeft een netwerk voor alleenstaande ouders. Ben jij alleenstaande ouder en heb je behoefte aan contact met andere alleenstaande ouders? Ervaringen uit te wisselen, tips te krijgen en informatie over veranderende wet- en regelgeving?

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA