A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2014-4, 3 april 2014

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:


Campagne tegen verarming en verrijking moet helaas stoppen

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA moet helaas per 1 juni 2014 de activiteiten stoppen. De financiële middelen zijn ontoereikend voor voortzetting in de huidige vorm. Ook Landelijk bureau DISK, al jaren het uitvoerend bureau van waaruit de werkgroep opereert, moet per 1 juni de deuren sluiten.
De laatste reguliere editie van 'De Arme Krant van Nederland' is inmiddels verschenen. Ter gelegenheid van een afscheidsbijeenkomst op 16 mei verschijnt er nog een vaarwelspecial. Van de digitale nieuwsbrief zullen in de komende tijd nog één of twee nummers verschijnen.

Lees meer >

naar top

Eerlijk zullen we alles delen

Gezamenlijke afscheidsbijeenkomst Arme Kant van Nederland/EVA en Landelijk bureau DISK

We willen het afscheid van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en Landelijk bureau DISK markeren met een bijeenkomst onder de titel 'Bewerken, bewaren... en doorgeven'. Die bijeenkomst vindt plaats op 16 mei 2014 in de Bergkerk in Amersfoort. Inloop vanaf 13.30 uur, programma van 14.00 - 16.00 uur en napraten met een hapje en een drankje van 16.00 - 17.00 uur. Wie de bijeenkomst wil bijwonen, moet zich wel even aanmelden via info@disk-arbeidspastoraat.nl.

Lees meer >
Download de uitnodigingsfolder >

naar top

Lees drie artikelen uit de laatste reguliere editie van 'De Arme Krant van Nederland'

Paradoxen van de voedselbank >
Wat de toekomst brengen moge >
Oude vormen en gedachten? >

naar top

Genomineerden Ab Harrewijn Prijs 2014 bekend

Ab Harrewijn PrijsDe jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs. In totaal werden dit jaar 21 projecten voorgedragen. De uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2014 zal plaatsvinden op dinsdag 13 mei vanaf 15.00 uur in de Muiderkerk te Amsterdam, Linnaeusstraat 37.

Lees meer over de vijf genomineerden >

naar top

Gezinnen op bijstandsniveau komen structureel geld tekort

Het Nibud maakt zich zorgen over gezinnen die rond moeten komen van de bijstand. Een gezin met twee kinderen heeft iedere maand 50 euro te weinig om alle noodzakelijke uitgaven te betalen. Hierbij heeft het Nibud geen uitgaven meegerekend voor cadeautjes sporten of uitjes, ook wel sociale participatie genoemd.
Dit blijkt uit cijfers die het Nibud op een rij heeft gezet voor het Nibud Budgethandboek 2014, dat in maart is verschenen. Het Nibud gaat bij deze berekeningen uit van minimale kosten voor wonen, voeding en verzorging. Het is voor eerst dat het instituut ziet dat deze gezinnen maandelijks geld tekort komen. Vorig jaar waarschuwde het Nibud al dat de gezinnen geen geld hadden voor sociale participatie.

Lees verder op de website van het Nibud >

naar top

Transitiebureau Wmo publiceert informatiekaarten hervorming langdurige zorg

Het TransitieBureau Wmo heeft 5 informatiekaarten gepubliceerd waarin de belangrijkste informatie over de decentralisaties is samengevat per onderwerp.
De onderwerpen van deze serie informatiekaarten zijn: Persoonsgebonden budget, cliëntondersteuning, beleidsinformatie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en overdracht cliëntgegevens naar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), overgangsregime AWBZ-cliënten en beschermd wonen.
Op de informatiekaarten staat uitleg over de situatie vanaf 2015, wat dit betekent voor gemeenten, wat er dit jaar moet gebeuren en waar u meer informatie kunt vinden. De kaarten zijn als pdf-bestanden gratis te downloaden.

Lees meer >

naar top

Tien aandachtspunten voor goed lokaal sociaal beleid

Bestuur en staf van stichting de Pijler, het knooppunt voor cliëntenparticipatie, armoedebestrijding en sociale activering in Limburg, hebben in een mail de (nieuw) gekozen gemeenteraadsleden van alle Limburgse gemeenten gefeliciteerd met hun (her)verkiezing als gemeenteraadslid voor de komende vier jaar. De mail is in aangepaste vorm (via de gemeentesecretarissen) ook aan de (in)formateurs gestuurd, die de komende weken de coalitiebesprekingen zullen leiden.
Bij de felicitatie ontvingen de gemeenteraadsleden en de (in)formateurs ook het manifest met tien aandachtspunten voor goed lokaal beleid.
Het manifest kan vanaf nu door cliëntenraden, adviesraden en maatschappelijke organisaties gebruikt worden bij hun eigen contacten met gemeenteraadsleden en toekomstige wethouders. Dit document kan ook gebruikt worden in andere gemeenten in het land.

Lees meer >
Klik hier om het tien-punten-manifest direct te downloaden >

naar top

Inspreken na de gemeenteraadsverkiezingen

De komende jaren gaat er veel veranderen voor mensen met een beperking en gemeenten. De gemeenten krijgen veel nieuwe taken in het sociale domein. De zorg voor mensen met een beperking, ouderen, opgroeien, jeugdzorg, uitkeringen en tegenprestatie: hoe wil de lokale politiek dat vormgeven? Het is van groot belang dat gemeenten de hervormingen in goed overleg met alle betrokken partijen, waaronder de gebruikers, vormgeven. Zij weten bij uitstek wat er speelt en welke burgers en vrijwilligers ondersteuning nodig hebben. Deze periode biedt kansen.
Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft een handreiking gemaakt voor mensen die de gemeente hierop aan willen spreken.

Lees meer >

naar top

Cliënt in Beeld-prijs 2014

Delen achter de Duinen heeft de juryprijs van de Cliënt in Beeldprijs 2014 gewonnen. De publieksprijs is gegaan naar Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen + Klantenkamer Wsw Waalwijk, Heusden en Loon op Zand. De prijzen zijn vandaag uitgereikt tijdens het LCR-congres.
Cliëntenraad SZW Den Haag – Delen achter de Duinen heeft de prijs in de wacht gesleept vanwege de bundeling van krachten door een cliëntenraad en 35 maatschappelijke organisaties. Het is een voorbeeld van samenwerking en respectvol omgaan met cliënten.
Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen + Klantenkamer Wsw Waalwijk, Heusden en Loon op Zand viel in de prijzen volgens het publiek omdat zij een samenwerking en gezamenlijke actie hebben opgezet zodat de Nationale Ombudsman een onderzoek heeft ingesteld naar de uitvoering van de Wsw.

Lees meer >

naar top

Ruilgoederenbank wint nationale leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit

Ruilgoederenbank uit Nieuw Buinen heeft afgelopen zaterdag de nationale prijs gewonnen met Kern met Pit. Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd daagt de KNHM bewonersgroepen uit om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren.
Volgens het publiek en de vakjury heeft de ruilgoederenbank zich onderscheiden van de andere projecten door de sociale samenhang die het project in de samenleving heeft gebracht. Ze bieden juist de mensen met een kleine knip een kans om deel te nemen aan de Buinense samenleving door goederen te kunnen ruilen voor diensten. Hiermee hebben ze de titel Gouden Pit gewonnen en drieduizend euro.

Lees meer >

naar top

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA