A leeg A

Kubussen stop de stapelingManifestatie Nationaal Beraad

Stop de stapeling Actiedag 19 september 2011 in Den Haag

Meer dan 10.000 mensen verzamelden zich op maandag 19 september in Den Haag. Vooral veel chronisch zieken, gehandicapten en medewerkers uit sociale werkplaatsen (WSW'ers) waren van de partij. Zij protesteerden tegen de aangekondigde bezuinigingen van het kabinet.

Het protest maakte deel uit van het Nationaal Beraad dat werd gehouden door de vakbeweging (FNV, CNV, MHP), de CG-Raad (chronisch zieken en gehandicapten), de Raad van Kerken en Humanitas. Inzet waren de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte die vooral de lagere- en middeninkomens hard gaan treffen.

In alle toonaarden klonk verzet tegen de onrechtvaardige verdeling van de pijn van bezuinigingen. "Bezuinig waar het geld zit", "Dit kabinet snijdt aan de verkeerde kant van de maatschappij", protest tegen de "ramp van Kamp", "Verdeel de lasten, niet de samenleving". 

Ook de kerken luidden hier de noodklok en gaven een Armoedesignaal af.

  • Klik hier voor meer informatie over het luiden van de noodklok.
  • Klik hier voor meer informatie over het Armoedesignaal 2011.
  • Klik hier voor een fotoalbum van de manifestatie.
  • Fragment NOS-journaal, 19 september 20.00 uur:

naar boven

 

Armoede is onrecht