A leeg A

Nationaal Beraad 19 september 2011Nationaal Beraad

Actiedag 19 september 2011 in Den Haag

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA sluit zich aan bij acties tegen de kabinetsplannen die de onderkant van de samenleving hard zullen treffen.

Op maandag 19 september gaan:de CG-Raad, Raad van Kerken, FNV, CNV, MHP en Humanitas actie voeren in een 'Nationaal Beraad'. Tegen de vele kabinetsmaatregelen die chronisch zieken en gehandicapten regelrecht buitenspel zetten op alle terreinen: werk, inkomen, zorg, wonen en onderwijs. Steeds meer partijen sluiten zich aan bij deze manifestatie en ook u kunt aan het succes van de actie bijdragen en uw stem verheffen tegen de ingrijpende kabinetsmaatregelen.

Programma

(11.00 uur: de vakbonden hebben deels gesloten bijeenkomsten op diverse lokaties in Den Haag. Zie onder meer de site van FNV en de site van CNV)

12.00 uur: Iedereen is welkom op het actieterrein Koekamplaan/Malieveld in Den Haag, waar ook de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA is vertegenwoordigd. Met onder meer de Actie Noodklok van de Raad van Kerken.

Stop de stapeling13.00 - 14.30 uur:
Podium-programma Stop de Stapeling

 • Opening door Farid Tabarki, presentator
 • Welkom door Angelique van Dam, directeur a.i. CG-Raad
 • Optreden Cirque du Zot, theatergroep Eskalibur van Steinmetz/de Compaan
 • De vertellers, mensen met een beperking vertellen hun verhaal
 • Inventarisatie van de stapeling, wie krijgt waar mee te maken?
 • De belangenbehartigers aan het woord:
  Marjan ter Avest, directeur Landelijk Platform GGz
  Wim Drooger, directeur Platform VG
  Angelique van Dam, directeur a.i. CG-Raad
  Wilna Wind, directeur NPCF
  Aline Saers, directeur Per Saldo

14.30 - 15.30 uur:
Gezamenlijk programma in een tent op het Malieveld.

 • Opening door dagvoorzitter Henk Spaan.
 • Alternatieve troonrede.
 • Introductie Metropole orkest door Henk Spaan.
 • Muziek van Metropole orkest.
 • Voorbeelden van een Wajonger en WSW'er die getroffen worden door het kabinetsbeleid.
 • Muziek van Metropole orkest.
 • Groepsgesprek van Henk Spaan met Angelique van Dam (CG-Raad), Jaap Smit (CNV), Raad van Kerken, Agnes Jongerius (FNV) (Waarom deze actie? Wat verwacht je dat het kabinet hiermee doet? Wat gaat er hierna gebeuren?).
 • Muziek van Metropole orkest.
 • Afsluiting.


 • Lees meer in Actiebulletin 6 van de CG-Raad. Onder meer over gratis (aangepast) vervoer naar Den Haag.

Externe link:

naar boven

 

Armoede is onrecht